SCHOOLONDERZOEK SCHRIJFVAARDIGHEID
Een pakket om het schoolonderzoek schrijfvaardigheid (Mavo-4) te oefenen. Geschreven door Bas Trimbos.

Voorwoord
Aanwijzingen
Persoonlijke Brief
Uitwerking Lay-out
Overzicht & OefeningenZZ
Overzicht & Oefeningen 2
Vaak Voorkomende Fouten
Brieven schrijven

OVERZICHT VAN DE TIJDEN MET OEFENINGEN

De simple present of de present continuous (tegenwoordige tijd).

Tegenwoordige tijd

Simple present

Present continuous (ing-vorm)

Vorm:

I/you/we/they à werkwoord

He/she/it à werkwoord + s

Vorm:

Am

Is + werkwoord + ing

Are

Gebruik:

Je gebruikt de simple present om aan te geven dat iets een gewoonte of een feit is.

Er zijn een aantal woorden die aangeven als het om een gewoonte gaat. Dit zijn onder andere: always, sometimes, never, usually, rarely enz. Als je een van deze woorden tegen komt, weet je dat je de simple present moet gebruiken.

Gebruik:

Je gebruikt de present continuous:

1. om aan te geven dat iets nu aan de gang is.

Er zijn een aantal woorden die aangeven dat iets nu aan de gang is. Dit zijn onder andere: now, at this moment enz. Als je deze woorden tegen komt, weet je dat je de present continuous moet gebruiken.

 1. Als je iets van plan bent. Meestal staat er bij

Wanneer je dat (in de toekomst) van plan bent. Vb. I am playing football next Saturday.

3. om irritatie mee aan te geven.

Oefening 1.

Staan de volgende zinnen in de simple present of in de present continuous?

 1. I never go to bed before 11 o`clock.
 2. Do you see that car over there?
 3. When are you leaving?
 4. I don`t smoke, but my husband is smoking all the time.
 5. Smoking is bad.
 6. These scissors are no good.
 7. Can you swim.?
 8. In comes the headmaster and tells me to come with him.
 9. What time does the boat leave?
 10. Shall we wait till he is back?

Oefening 2.

Vul in: simple present or present continuous.

Let goed op de signaalwoorden.

 1. They (walk) to school now.
 2. Normally, they (take) the bus.
 3. Listen. Brian (play) the piano.
 4. He never (invite) me over.
 5. I usually (watch) TV on Saturdays.
Bas Trimbos

(Bijgewerkt door E-phase januari 2000)