SCHOOLONDERZOEK SCHRIJFVAARDIGHEID
Een pakket om het schoolonderzoek schrijfvaardigheid (Mavo-4) te oefenen. Geschreven door Bas Trimbos.

Voorwoord
AanwijzingenZZ
Persoonlijke Brief
Uitwerking Lay-out
Overzicht & Oefeningen
Overzicht & Oefeningen 2
Vaak Voorkomende Fouten
Brieven schrijven

AANWIJZINGEN

 1. Neem klassikaal de lay-out door met de leerlingen.
 2. Hierna nemen de leerlingen individueel de lay-out punt voor punt door en schrijven hun eerste lay-out.
 3. Nadat ze de lay-out hebben gemaakt kijkt de buurman of buurvrouw de gemaakte lay-out na. U loopt rond en begeleidt daar waar nodig.
 4. Hierna neemt u klassikaal de algemene opmerkingen door.
 5. U maakt een begin met het overzicht van de tijden. U kunt er voor kiezen om dit klassikaal aan te pakken maar omdat de regels erbij staan kunnen de leerlingen ook in groepjes werken.
 6. Nakijken van de gemaakte oefeningen kunt u ook klassikaal doen maar u kunt er ook voor kiezen nakijk-modellen te geven.
 7. Na het overzicht van de tijden kunt u beginnen met veel voorkomende fouten in brieven. Weer kunt u er voor kiezen het klassikaal aan te pakken maar groepswerk is ook hier mogelijk.
 8. Om dit allemaal weer na te kijken kunt u dat klassikaal doen maar met correctie-modellen is dat ook mogelijk.
 9. Nu kunnen de leerlingen de eerste brief schrijven. Ik heb gekozen voor schrijftoets 102 Engels C- en D-programma van het CITO. In groepjes van 4 maken de leerlingen 1 brief. Ze mogen er alles bij gebruiken. U begeleidt weer.
 10. Het nakijken van de brief heb ik als volgt gedaan. Ik heb de brieven op overhead sheet gezet en ze met de leerlingen klassikaal besproken. Ook heb ik hen gewezen op het soort fouten die ze gemaakt hebben en hoeveel puntenaftrek dat oplevert. (CITO- correctie model heb ik aangehouden).
 11. Hierna gaan de leerlingen individueel aan de slag met schrijftoets 106 C- en D-programma van het CITO. Deze brief leveren ze in en die wordt uitgebreid van commentaar voorzien door de docent. Een tip is misschien om de leerlingen de brief in een computerlokaal uit te laten werken. Een voordeel zou dan zijn als er een electronisch woordenboek op de computers is geïnstalleerd zodat ze daar ook mee leren te werken.
 12. U kunt ze nog een brief laten schrijven, maar misschien is dat alleen nodig voor een aantal leerlingen. U kunt die dan bijvoorbeeld een schrijftoets mee naar huis laten nemen.

 

Natuurlijk is dit maar een handvat. Experimenteer en kom er achter waarmee uw leerlingen het meest gebaat zijn.

Bas Trimbos

(Bijgewerkt door E-phase januari 2000)