BRITAIN IN BRIEF
Een lessencyclus door Bas Trimbos gebaseerd op de CD-ROM van de Britse ambassade. De CD-ROM Britain in Brief (updated for 1998) is gratis verkrijgbaar bij de Britse Ambassade in Den Haag bestel via e-mail.

Britain in Brief start
Instructie lesbrieven docent
Instructie leerlingen lesbrief 1
Instructie leerlingen lesbrief 2
Lesbrief 1 - England
Lesbrief 1 - Wales
Lesbrief 1 - Scotland
Lesbrief 1 - Northern-Ireland
Lesbrief 2 - Education
Lesbrief 2 - Rest
AntwoordenZZ
Antwoorden bij lesbrief 1 + 2
England 1a 2c 3d 4d 5b 6c 7b 8c 9a 10a
Wales 1b 2d 3d 4a 5a 6a 7b 8d 9c 10a
Scotland 1c 2c 3c 4a 5d 6c 7a 8d 9b
Northern Ireland 1c 2b 3d 4b 5c 6c
Education1c 2c 3c 4a 5b 6a 7c 8a
Leisure pastimes1d 2c 3b 4b 5b
Sport & Exercise1b 2c 3c 4d
Tourism1b 2d 3c

Top

Bas Trimbos

(Bijgewerkt door E-phase december 1999)