[Start]
Opdracht Voedselweb

Een opdracht over voedselwebben in de Nederlandse kustwateren.

Doelgroep
Leerlingen laatste jaar
basisvorming
Leerlingen eerste jaar
studiehuis

Voer de opdracht zelfstandig uit of in kleine groepen.

Leerdoelen
Informatie over voedingsrelaties in de Waddenzee en de Oosterschelde verzamelen via internet.
De verzamelde informatie samenvatten in een schema.
Het eigen schema in verband brengen met schema's van medeleerlingen.
Een voedselweb maken.