Putti's Place ( 62 )
Flora & Fauna
Bijzondere waarnemingen
Routebeschrijving
Getijdentabel

Dieptekaartje

Rond de naam van deze duikplaats heerst enige verwarring. Sommige duikers noemen deze duikplaats Goese sas. Aangezien de duikplaats naast de haven, aan het einde van het kanaal, ook Goese Sas wordt genoemd, houden wij het hier op Putti's Place.

Putti's Place is genoemd naar de Belgische duiker Roger Puttaert die op deze duikplaats vele historische vondsten heeft gedaan. In het verleden hebben zich op deze plek vescheidene dijkvallen voor gedaan, waarbij grote delen van de zeedijk, met de eventuele daarop aanwezige bebouwing, in de Oosterschelde zijn verdwenen. Resten hiervan zijn onderwater nog te vinden in de vorm van onregelmatige hopen steen. De resten van dijklichamen kunnen hier ook haaks op de kant staan zodat orientatie zonder kompas moeilijk is.

Flora & Fauna

Deze duikplaats is bijzonder rijk aan leven. Op sommige plaatsen overheersen de Brokkelsterren, terwijl een stukje verder Baksteenanemoontjes weer de overhand hebben. Waarschijnlijk is de gevarieerdheid van ondergrond daar verantwoordelijk voor. De tere begroeiing van Hydroid poliepen oogt hier ook frisser dan op andere plaatsen, alsof er hier minder bezinksel neerdaalt. Deze begroeiing in kombinatie met het glooiende landschap, kan je het beste vergelijken met een mooi aangelegde tropische tuin. Werkelijk alles wat er in de Oosterschelde leeft kan je hier tegenkomen.

Hieronder staan de bijzondere waarnemingen gedaan op deze duiklocatie en gemeld aan
de "SPUISLUIS" of het "FORUM" van de stichting Anemoon

De sierlijke slibanemoon var. venusta, 1-10-2007 Alica van Laar
Gestippeld mosdierslakje, 30-09-2007 Gery Beeckmans en Peter H. van Bragt

Via het MOO project worden er zoveel mogelijk waarnemingen verzameld om inzicht te krijgen over wat er onderwater leeft in Zeeland.

De duikplaats Putti's Place ligt op Zuid-Beveland, niet ver bij Goes vandaan.

Als je vanuit Schouwen-Duiveland komt ga je richting Goes. Via de Zeelandbrug kom je eerst in Noord-Beveland. Als je de weg blijft volgen (richting Goes), kom je al na een tiental kilometers, via een brug over het sluizencomplex, in Zuid-Beveland. Nog even door rijden tot de stoplichten. Bij de stoplichten linksaf over de Langestraat naar Wilhelminadorp.

Vanuit het Noorden Oosten en Belgie ga je richting Bergen op Zoom, om dan via de A58 richting Vlissingen te rijden. Tot afslag de Poel waar je via de A256 richting Goes/Zierikzee gaat. Je rijdt de afslag Goes voorbij en de A256 gaat over in de rijksweg N256. Bij het volgende kruispunt mt stoplichten ga je rechtsaf richting Wilhelminadorp.

Vervolgens dwars door Wilhelminadorp heen tot het kanaal. Vlak voor de brug linksaf via de Westhavendijk. Deze weg loopt langs het kanaal. Na ruim een kilometer gaat de weg omhoog en buigt naar het westen. Hier zie je recht voor je de Oosterschelde liggen. Als je de weg blijft vervolgen rijd je, aan de binnenzijde, onder aan de dijk nog zo'n 150 meter verder tot je aan de linkerzijde een weggetje ziet. Hier kan je parkeren. De duikplaats bevindt zich achter de dijk. duikstek aangekomen.


Coordinaten (MOO-260): x=53.7 y=396.0
      Getijdentabel Zierikzee
  dag   HW  +cm  LW  -cm

Correctie: afgeraden  -0:00
Parkeer mogelijkheden: Weinig
Afstand tot duikplaats: 200 m.
Diepte: -55
Stroming: Sterk
Obstakels: Wrakje & oude dijklichamen
Te water gaan bij vloed: Sterk afgeraden
Te water gaan bij eb: Redelijk
Aanbevolen duikgetijde: LW

Laatste update: 13 februari 2009
Op- of aanmerkingen betreffende deze pagina, MAILTO: Ron Offermans