Duikverbod?

Onderstaan krantenbericht in het PZC heeft voor nogal wat beroering gezorgd onder duikers. Velen menen uit het bericht te kunnen opmaken dat duiken bij o.a. de populaire duikstekken Zoetersbout en Zuidbout wellicht in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn.

Navraag bij o.a. de NOB leert dat er in principe niets is gewijzigd. Alleen het handhaven van de BPR (Binnenvaart Politie Reglement) is overgenomen door Rijkswaterstaat. Voorheen was de provincie daar verantwoordelijk voor. Hierbij zijn de reglementen nog eens goed bekeken. Duiken binnen de betonning van de vaargeul is en blijft verboden. Soms werd er ontheffing verleend voor wrakken binnen dat gebied, maar dat zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Duiken vanaf de kant, buiten de betonning, zoals o.a. bij Zoetersbout blijft gewoon mogelijk.

Dit is duidelijk gemaakt door Rijkswaterstaat in een aantal gesprekken met de NOB.

Nieuwe duikplekken Oosterschelde

ZIERIKZEE - Duiken in de vaargeulen van het westelijk deel van de Oosterschelde wordt toegestaan. Rijkstwaterstaat is van plan vrijstelling te geven voor het stuk, grofweg gerekend vanaf de Zeelandbrug. Deze versoepeling van het binnenvaartpolitieregelement geldt als compensatie voor het verdwijnen van een aantal andere duikplekken in de Oosterschelde en Grevelingen. Juridisch medewerker G. van Woudenberg van Rijkswaterstaat verwacht dat de vrijstellingsregeling binnen enkele weken van kracht wordt. In ieder geval nog voor het aanbreken van het nieuwe duikseizoen. De Zeelandbrug valt nog buiten die regeling, maar ook daar wordt een oplossing voor gezocht, aldus Van Woudenberg. Duiken bij bruggen is officieel verboden. Volgens de zegsman is door de wettenmakers in Den Haag echter geen rekening gehouden met de bijzondere situatie van de Zeelandbrug, als (internationaal) één van de populairste duikplekken van Nederland.

Hij heeft een aanvraag ingediend voor een wetswijziging, om het de hoogste baas van Rijkswaterstaat mogelijk te maken ook voor de Zeelandbrug een uitzondering mogelijk te maken. Dat die wijziging er komt, is volgens Van Woudenberg slechts een kwestie van tijd. Ondertussen wordt duikers bij de twee noordelijke pijlers van de Zeelandbrug geen strobreed in de weg gelegd, verzekert hij.

Opgeheven
Dat geldt echter niet voor het brugdeel aan de Bevelandse kant. Die duikplek is formeel opgeheven. Ook de Westbout westelijk van Burghsluis geldt voortaan als verboden gebied voor onderwatertoeristen. Die locatie zit te dicht in de buurt van de stormvloedkering, redeneert Rijkswaterstaat. Daarnaast is een belangrijk deel oostelijk van de Zeelandbrug tussen Duiveland en Tholen niet meer beschikbaar voor duikers. Dat geldt zowel voor de havengebieden (Zijpe) maar in het bijzonder voor de duiken die vanaf een boot worden gemaakt op wrakken in de vaargeul.

Buiten de drukke vaarroute en de havenzones kan gewoon worden gedoken, benadrukt Van Woudenberg. „Eigenlijk is het gewoon een kwestie van logisch verstand. Als duiker moet je gewoon nooit in een druk vaargebied willen zitten. Voor de westkant van de Oosterschelde is dat heel anders. Dat stuk is veel breder en dus is daar meer ruimte voor de verschillende gebruikers.“ Op overtreding van het verbod staat een geldboete.

De nieuwe regeling is samengesteld in nauw overleg met alle belanghebbenden, waaronder de pleziervaart, de visserij en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). Ook op sommige plekken langs de Grevelingen zijn de duikmogelijkheden beperkt, door het verleggen van de betonning van de vaargeul meer naar de kant. Volgens Van Woudenberg zijn er voor die stukken echter nog geen verzoeken tot vrijstelling ingediend.

Door Marcel Modde


Laatste update: 22 maart 2006
Op- of aanmerkingen betreffende deze pagina, MAILTO: Ron Offermans