Zuiderzeekrab
Rhithropanopeus harrisii
Grootte : max. 3 cm.

De naam "Zuiderzeekrab" heeft dit krabbetje te danken aan de tijd dat het IJsselmeer nog Zuiderzee heette. Toen kwam het Zuiderzeekrabbetje daar heel massaal voor. Nadat de Afsluitdijk was aangelegd en het brakke milieu langzaam in een zoetwater milieu veranderde, verdween het krabbetje uit het nieuw ontstane IJsselmeer.

Het Zuiderzeekrabbetje kwam waarschijnlijk oorspronkelijk vanuit de Oostkust van Noord-Amerika via schepen deze kant op. De eerste waarnemingen dateren uit 1874. Nadat hij uit het IJsselmeer was verdwenen kwam hij (tot overlast van de plaatselijke vissers) nog wel voor in het Noordhollands-kanaal, maar daar verdween hij na de strenge winter van 1963.
Nu komt hij nog redelijk veel voor in het Noorzee-kanaal en het IJ. Bovenstaande foto is gemaakt in het Barnegat dat grenst aan het Noordzee-kanaal.

Krabben in zoetwater zijn meestal soorten die zich goed in stand kunnen houden in water met een heel licht brakachtig karakter, maar voor de voortplanting weer richting zee moeten. In Nederland is de bekendste waarschijnlijk de opvallende Wolhandkrab. Het Zuiderzeekrabbetje is echter veel minder opvallend door zijn geringe formaat. Zijn 2 a. 3 cm. grote rugschild is donkerbruin tot bijna zwart. Opvallender zijn de bijna witte uiteinden van zijn scharen. Deze scharen zijn naar verhouding vrij fors en ongelijk van grootte.

Nog meer informatie over het Zuiderzeekrabbetje op de site van Reindert Nijland

Verspreidingsgebied o.a.
Barnegat
Noordzeekanaal
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 20 april 2004