Zoetwaterpoliep
Hydra sp

Zoetwaterpoliepen zijn heel kleine indivduele diertjes die in tegenstelling tot de Brakwaterpoliepen niet een vertakte kolonie vormen. Soms lijkt het wel alsof ze vertakt zijn, maar dat is dan een knopvorming die dient als voortplanting. Als deze jonge poliep groot genoeg is laat hij los en vormt hij weer een nieuwe individue.


De met netelcellen uitgeruste tentakels zijn veel langer dan de tentakels van de Brakwaterpoliep. Ze kunnen wel enkele centimeters lang zijn, maar omdat ze verschrikkelijk dun zijn vallen ze nauwelijks op. Met deze lange tentakels zijn ze prima in staat om prooien zoals: Vlokreeftjes, kleine insectenlarven en zelfs pas uitgekomen visjes te vangen.


Verspreidingsgebied
Alle zoete meren en plassen
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans
Laatste update 13 juli 2004