Zoetwatergarnaal
Atheaphyra desmarestii
Grootte : max. 3.8 cm.

Een aantal jaren geleden kwam ik tijdens een duik in de Gaasperplas plotseling een vrij grote opvallend blauwe garnaal tegen. Meteen was mij duidelijk dat het hier om een echte garnaal ging en niet om een aasgarnaaltje. Onderzoek wees uit dat het hier om de zoetwatergarnaal Atheaphyra desmarestii ging. Deze soort is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa, maar vanaf het begin van deze eeuw zijn al waarnemingen, uit ons land, bekend.Het garnaaltje kan tot 3,8 cm groot worden (vrouwtjes). De opvallend blauwe kleur is niet altijd aanwezig. Later ben ik ook kleine groepjes garnalen tegengekomen die, wat vorm betreft gelijk waren, maar waarvan sommige exemplaren een doorzichtig wit lichaam hadden met duidelijke bruine banden. De kleur van de garnaal wordt bepaald door de in het lichaam aanwezige chromatophoren, dat zijn een soort pigmentcellen.
Verspreidingsgebied
Gaasperplas
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 14 jan. 2003