Rivierkreeftje
Orconectes limosus
Grootte : max. 16 cm.
Paaitijd : oktober/november
Eitjes komen uit : begin zomer

De rivierkreeft wordt langzamerhand weer steeds talrijker in het Nederlandse zoete water. Echter de kans dat men de inheemse rivierkreeft (Astacus astacus) tegenkomt is bijzonder klein. De inheemse soort is in het begin van deze eeuw bijna geheel uitgestorven door de kreeftenpest. Meestal treft men de, aan het einde van de vorige eeuw uitgezette, Amerikaanse rivierkreeft aan, die immuun is voor de kreeftenpest.De rivierkreeft is een alleseter. Als de avond is gevallen verlaat hij zijn hol en scharrelt over de bodem op zoek naar waterslakken, mossels, waterinsekten en ook kleine visjes, als hij ze met zijn scharen te pakken kan krijgen. Aas wordt evenmin geschuwd. Ook waterplanten vormen een onderdeel van zijn gevarieerde menu. Zelf heeft de kreeft ook vele vijanden. Grote palingen en baarzen lusten wel een rivierkreeftje. En dichter bij het wateroppervlak moet hij flink oppassen voor reigers. Het is de rivierkreeft ook niet ongewoon om zijn soortgenoten op te eten.De volwassen exemplaren zijn ook niet veilig voor elkaar als ze hun oude pantser hebben afgestoten. Dan is de kreeft bijzonder kwetsbaar en wordt dan boterkreeft genoemd. Het duurt dan ongeveer 8 dagen totdat het nieuwe pantser weer hard genoeg is om hem te beschermen. In hun eerste levensjaar wisselen ze wel 8 keer van pantser. Pas als ze 4 jaar en geslachtsrijp zijn wisselen ze nog maar 1 keer per jaar van pantser.


Verspreidingsgebied
Spiegelpolder
Vinkeveen
Gaasperplas
Klinkenbergerplas
Meer informatie is te vinden op:
Crayfish Review
The crayfish corner
Foto's & tekst

Email