Fonteinkruid


Meestal groeit het fonteinkruid in het ondiepewater aan de rand van grote zoetwatermeren. Op een diepte van zo'n 2 a. 3 meter reikt het dan tot aan de oppervlakte. Met zijn grote bladeren biedt het een schuilplaats aan grote scholen jonge vis. In het najaar sterft het af, om vervolgens het volgende voorjaar weer snel te groeien.


Verspreidingsgebied
Alle zoete meren en plassen
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans