Driekantige kalkkokerworm
Pomatoceros triqueter

De Driekantige kalkkokerworm wordt niet vaak waargenomen in Zeeland. Of dat is omdat hij er niet veel voorkomt, of omdat hij vaak over het hooft gezien word is niet geheel duidelijk. Op zich is, de vaak helder witte, kalkkoker opvallend genoeg. Misschien komt het omdat zijn koker niet als levenvorm aangezien wordt. Toch is meegroeiende koker van levensbelang voor de worm. Bij onraad kan hij er zich bliksemsnel in terugtrekken, maar ook als de kust veilig is zal hij slechts zijn tentakelkrans blootstellen aan het vrije water.Met die tentakelkrans haalt hij zuurstof en voedsel uit het water en is daarmee van alle levensbehoeften voorzien.

Deze wormen hebben grote voorkeur voor kale oppervlakten waar zich nog geen andere levenvormen hebben gevestigd en zijn daarom over het algemeen als eerste te vinden op nieuwe dijklichamen, palen, of zelfs op scheepsrompen.

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 1 jan 2008