Wenteltrap
Epitonium clathrus
grootte:max. 6 cm.

Het wenteltrapje is een zeldzame verschijning in Zeeland, maar af en toe is er wel een melding van een exemplaar. Vaak is het dan alleen het huisje, maar heel af en toe worden er ook levende exemplaren gevonden. Het huisje van dit weekdiertje is makkelijk te onderscheiden van de meeste andere huisjesslakken door het typisch puntige gevormde huisje, met op traptrede lijkende ribbels.

Net als de Wulk heeft het wenteltrapje een deurtje waarmee het weekdiertje zijn huisje hermetisch kan afsluiten als er zich ongewenste bezoekers aanmelden. Als de kust weer veilig is scharrelt hij weer verder over de zandbodem op zoek naar kleine anemoontjes, waar hij zich mee voedt.


Meer informatie over Wenteltrapje bij: De onderwaterwereld

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 25 juni 2003