Slanke rolsprietslak
hermaea-bifida

Als de Slanke rolsprietslak op zijn favoriet voedsel zit is hij nagenoeg onzichtbaar. Vanwege de kleur en vorm van de bladvormige aangroeisels op zijn rug gaat hij volledig op in zijn omgeving. Het heeft daarom ook een hele tijd geduurd voordat ik er één op de foto kon zetten. Het slakje komt hoofdzakelijk voor in ondiep water omdat het leeft van roodwier. Dat onderscheidt hem dan ook meteen van de echte naaktslakken die allemaal van andere dieren leven. Samen met het Groene wierslakje zijn het de enige vertegenwoordigers in Nederland van de kieuwloze zeenaaktslakken.


Nog een bijzonderheid is zijn geur. Die is zo sterk dat de duikuitrusting van iemand die in contact is gekomen met het slakje, daarna bovenwater een hele penetrante geur kan hebben. Op sommige duikstekken kun je zelfs bovenwater de aanwezigheid van de slak ruiken. De voornaamste plaatsen waar het slakje is waargenomen is de Zeelandbrug en de Vuilnisbelt op Tholen. Vrij recent zijn de eerste exemplaren zelf waargenomen in de Grevelingen.


Meer informatie over de hermaea-bifida bij: St. Anemoon

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update -- -------- 2005