Slakdolf
Liparus liparus
Biologische kalender

Lengte : max. 15 cm.
Paaitijd : december/januari
Aantal eitjes : max.-----
Komen uit : tussen 6 tot 8 weken

Wie de naam heeft bedacht, weet ik niet, maar de namen Slakdolf en die van zijn familielid Snotolf zijn even grappig als de dieren zelf. Beide zijn lompe wat onhandig aandoende vissen. De Slakdolf heeft, net als de Snotolf, vergroeide borstvinnen die als een soort zuignap werken en waarmee hij zich kan vastzetten aan een harde ondergrond. De Slakdolf wordt ongeveer 15 cm, maar door zijn karakteristieke houding met zijn staart opgerold tegen zijn kop lijkt hij vaak kleiner. Zijn kleur is zeer variabel en kan bruin of grijs gevlekt zijn. Zeker bij jonge exemplaren kan er ook sprake zijn van een streepjespatroon.De Slakdolf wordt minder vaak waargenomen dan de Snotolf. Slechts in de maanden december en januari komt de Slakdolf naar ondieper water om te paren. Uit die periode komen ook de meeste waarnemingen. Aangenomen wordt dat de Slakdolf slechts één jaar leeft en kort na de voorplanting sterft. Zeker is dat waarnemingen uit andere periodes van het jaar bijna altijd gedaan zijn op grotere diepten en dat het dan altijd om jonge exemplaren ging.De eitjes van de Slakdolf hangen in de meeste gevallen in een Geweispons. Hoewel er geen sprake is van broedzorg is de Slakdolf vaak in de onmiddellijke nabijheid te vinden.


Meer informatie over de Slakdolf bij: THE SEAMASTERS
St. Anemoon
De onderwaterwereld

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 24 oktober 2008