Veranderlijke steurgarnaal
Hippolyte varians
Biologische kalender

Lengte max: 3 cm

In tegenstelling tot zijn grote broers: de gewone- en de gezaagde steurganaal, is de veranderlijke steurganaal niet groter dan hooguit 3 cm. En de kleur? Uiteraard veranderlijk, vaak afgestemd op de ondergrond. Aangezien het slechte zwemmers zijn zullen ze ook langer op een bepaalde plek bivakkeren. Zodoende is het wel handig dat hij daar zo min mogelijk opvalt.


Vanaf de zijkant is te zien dat het lichaam sterk gekromd is. Zijn rostrum steekt ver voor de ogen uit. Pootjes en scharen zijn met het blote oog moeilijk te onderscheiden.

Ze komen zowel in de Oosterschelde als in de Grevelingen voor en dan het talrijkst in de zomer en najaar.


In de ondiepe gedeeltes, waar de begroeiing wordt overheerst door wieren, zal je niet zelden een groene Veranderlijke steurgarnaal tegenkomen.


Meer informatie over de Veranderlijke steurgarnaal bij: St. Anemoon
De onderwaterwereld

Verspreidingsgebied
Noordzee
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 4 sept. 2003