Steenslijmvis
Lipophrys pholis
Biologische kalender

Lengte : tot 16 cm.
Paaitijd : april / aug.

De steenslijmvis is in de Zeeuwse wateren zoals de Grevelingen en de Oosteschelde heel zeldzaam, maar vreemd genoeg veel minder zeldzaam net over de dijk in de Noordzee. Vooral bij havenwerken, pieren en dijken is hij veelvuldig te vinden. Hij heeft een grote voorkeur voor spleetjes en gaatjes in en tussen rotsblokken. Zelfs als bij eb het water verdwijnt kan hij zich doormiddel van zijn schubloze slijmerige huid in een heel klein vochtig plekje handhaven. Bij gevaar kruipt hij desgewenst met zijn gepaarde borstvinnen nog verder weg tussen de stenen.

Tussen de stenen vindt hij ook zijn favoriete voedsel zoals diverse soorten krabbetjes, garnaaltjes en zeepokken. Van april t/m augustus kan de voortplanting plaatsvinden. Hierbij heeft het mannetje de taak op zich genomen om de eitjes te bewaken en het nest met zuurstofrijk water toe te wapperen.


Meer informatie over de Steenslijmvis bij: Aquarium Holland
Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans