Bleke badspons
Celtodoryx girardae

De Bleke badspons is lange tijd aangezien voor een andere spons. Bij recentelijk onderzoek is echter gebleken dat, met grote zekerheid, aangenomen kan worden dat het bij alle waarnemingen van de Paddenstoelspons, of Suberites Massa, om de Bleke badspons zou zijn gegaan.
Net als bij de Paddestoelspons (Suberites massa) is de Bleke badspons een voor Nederlandse begrippen uitzondelijke grote spons. De laatste jaren is het aantal waarnemingen gegroeid. Ook het aantal locaties waar hij is waargenomen is toegenomen. Er is er één bij die slechts met een boot is te bereiken. Van dat exemplaar is met enige zekerheid vastgesteld dat het de grootste spons is, ooit in ons land waargenomen. Ondanks het feit dat grote delen waren overwoekerd door andere levensvormen en dus nauwelijks te zien, kon toch worden opgemaakt dat het hier ging om 1 exemplaar met de onwaarschijnlijke oppervlakte van zo'n 20 vierkante meter.


Buiten het uitzonderlijke formaat is de Bleke badspons ook te herkennen aan zijn structuur en massa. Als je de spons aanraakt merk je meteen dat hij niet bestaat uit steen met slechts een paar cm. spons begroeiing, maar dat de hele massa wordt gevormd door sponsachtige structuren die in zijn geheel makkelijk meegeeft als er druk op uitgeoefend.

Van de Bleke badspons is bekend dat het naar alle waarschijnlijkheid een exotische spons is die nog niet zo heel lang in Europa is geïntroduceerd.


Meer informatie over Paddestoelspons bij: St. Anemoon

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 4 januari 2008