Sliertige broodspons
Halichondria bowerbanki

Sponzen zijn soms moeilijk uit elkaar te houden. De Sliertige broodspons kan voor een Geweispons worden aangezien maar is toch duidelijk onregelmatiger van vorm. Een nog jonge Sliertige broodspons is ook nog moeilijk van een Gewone broodspons te onderscheiden. De kleur die van geelachtig tot wat meer oranje varieert deelt hij ook met andere soorten dus is ook geen duidelijk kenmerk. Alleen als je een wat oudere grote kolonie ziet met duidelijke niet te dikke, onregelmatige, sliertachtige aanhangsels, die voor een groot gedeelte aan de basis vastzitten aan een harde ondergrond. Dan kan je er gevoegelijk van uitgaan dat het hier om een Sliertige broodspons gaat.


De Sliertige broodspons kan je overal in Zeeland vinden, zowel in de Grevelingen, de Oosterschelde, maar ook in het Veerse meer komt hij nog voor. Dat komt omdat hij geen hele hoge eisen stelt aan zijn leefomgeving. Ook in een brakwater omgeving kan hij goed gedijen, als er maar genoeg aanvoer is van water met voldoende voedsel. Zelf vormt de spons voedsel voor o.a. de Citroenslak.


Meer informatie over de Sliertige broodspons bij: St. Anemoon
De onderwaterwereld

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 29 augustus 2003