Ruwe zeerasp
Hydractinia echinata

De Ruwe zeerasp is een heel klein hydroid poliepje. Bijzonder is wel dat het bijna altijd is te vinden op het huisje van een Heremietkreeftje. Zo'n huisje is in de meeste gevallen weer het verlaten slakkenhuis van een Wulk. Zowel het poliepje als het kreeftje hebben voordeel van deze manier van symbiose. Het kreeftje krijgt bescherming vanwege de afschrikkende netelwerking van het poliepje. En het poliepje eet mee van het voedsel dat het kreeftje op zijn strooptocht laat slingeren.


Op de Noordzee kunnen ook grote gedeelten van wrakken totaal overwoekerd zijn door de Ruwe zeerasp. Hier is waarschijnlijk het aanbod van langsstromend voedsel zo groot dat het vervoer via een Heremietkreeft overbodig is. Het poliepje zelf is weer het favoriete voedsel van een naaktslakje met de welluidende naam "Zeerasp knotsslak". Dit slakje legt ook zijn eitjes midden tussen de poliepjes.


Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 19 juni 2003