Ruig krabbetje
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
Rugschild max:2 cm.

Het Ruige krabbetje is misschien minder zeldzaam dan in eerste instantie wordt aangenomen. Maar zal vanwege zijn schuwe gedrag niet vaak worden waargenomen. Meestal zit hij verborgen in een holletje of een verlaten Oester. Mocht je hem in zijn schuilplaats ontdekken, dan zie je vaak alleen nog maar zijn grote scharen waarachter hij zich probeert te verschansen. Aan de opvallend rode/paarse kleur van die scharen is dan op te maken dat het om een ruigkrabbetje gaat. Alleen als je hem in zijn geheel ziet vallen onmiddelijk de korte stekelachtige haartjes op die zijn rugschild en poten bedekken.


Meer informatie over het Ruig krabbetje bij: St. Anemoon
De onderwaterwereld

Verspreidingsgebied
Noordzee
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 15 juli 2003