Goene golfbrekeranemoon
haliplanella lineata
Lengte : max. 2 cm.

Het Groene golfbreker anemoontje is vrij veel voorkomend bloemdiertje, maar wordt door zijn leefgebied zelden opgemerkt. Net als de Paarde anemoon leeft hij hoofdzakelijk in de getijdezone, dus heel ondiep en bij laagwater zelfs bovenwater. Bij laag water trekt het zich geheel in en weet zich tussen de vochtige spleetjes van de basalt blokken te handhaven.


In tegenstelling tot de gewone oranje achtige golfbrekeranemoon heeft het Groene golfbrekeranemoontje groene tot heel lichtgroene tentakeltjes. De zuil is zeer kort en in de meeste gevallen bijna niet te zien. Bij exeplaren waar de zuil wel is te zien kunnen dunne oranje verticale strepen worden waargenomen. Het Groene baksteen anemoontje blijft vrij klein en wal zelden langer worden dan 2 cm met een diameter van 2 cm.


Meer informatie over de Groene golfbrekeranemoon bij: St. Anemoon
De onderwaterwereld

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 3 oktober 2008