Millennium wratslak
Geitodoris planata
grootte:max. 12 cm.

De Geitodoris planata is een nieuwkomer in onze wateren. In het duikseizoen van 2000 werden er al enkele waargenomen en algemeen werd toen aangenomen dat het om de citroenslak ging. Deze was al eens eerder in Nederland waargenomen. In 2001 werden er grote aantallen van deze nieuwe naakslak gezien, soms wel tientallen per duik. Daarom kregen experts, op het gebied van naaktslakken, de gelegenheid om het dier goed te bestuderen en zij kwamen tot de conclusie dat het om een, voor Nederland, geheel nieuwe soort ging: de "Geitodoris planata" of ook wel "Discodoris planata" genoemd. Inmiddels is er een onofficiŽle Nederlandse naam voor deze naaktslak verzonnen: de "Millennium wratslak".


De Geitodoris is een vrij grote naaktslak. We zijn exemplaren tegengekomen van meer dan 10 cm. Hij heeft een rood/bruine huid met allemaal wratachtige bobbeltjes. Aan de achterzijde van het lichaam is de kieuwkrans heel goed te onderscheiden. Deze is ook karakterestiek voor de groep van naaktslakken waartoe de geitodoris behoort. Op de huid zijn ook wat grotere stervormige bobbels te zien, deze zijn wat groter en lichter van kleur, dit zijn klieren. Deze lichte bobbels en een aantal andere kenmerken, die slechts door experts kunnen worden herkend, hebben er voor gezorgd dat de Geitodoris als zodanig is gedetermineerd.

In het voorjaar zijn ook veel waarnemingen gedaan van exemplaren met eieren, dus we mogen er van uitgaan dat de soort zich hier blijvend heeft gevestigd. Hoewel dat nooit met zekerheid is te zeggen.


Meer informatie over de Geitodoris bij: Seamasters
De onderwaterwereld
Bernard Picton's home page (Engelstalig)

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 20 februari 2005