Druipzakpijp
Didemnum sp

De Didemnum sp. is een kolonievormende zakpijp, maar zal door veel duikers worden aangezien voor een spons. Dat komt waarschijnlijk door zijn geelachtige kleur en zijn onregelmatige vorm. Maar wie goed kijkt kan zijn opvallend grote gemeendschappelijke uitstroom openingen duidelijk zien
Vanwege zijn, op een druipkaars lijkende groeiwijze, heeft het de eigenschap om over allerlei andere levensvormen heen te groeien.


Op sommige plaatsen, zoals de duikplaats Zoetersbout, is de Didemnum sp. heel erg dominant aanwezig en verdrijft het zelfs andere levensvormen. En dat terwijl hij pas in 1991 voor het eerst is waargenomen in de Oosterschelde.


Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans