Dikkopje
Pomatoschistus minutes
Biologische kalender

Lengte : tot 10 cm.
Paaitijd : maart / juli

Een Dikkopje is een grondelsoort en lijkt erg veel op de brakwatergrondel en de zwarte grondel. De zwarte grondel is redelijk makkelijk van het dikkopje te onderscheiden, maar niet vanwege de kleur. Slechts de manntjes van de zwarte grondel is, en dan alleen nog maar gedurende de paringsperiode "zwart". Nee de zwarte grondel is veel groter dan het dikkopje. Het onderscheid maken tussen de brakwatergrondel en het dikkopje is veel moeilijker. Ze zijn bijna even groot (het dikkopje kan iets groter worden) en hebben dezelfde vorm en vertonen hetzelfde gedrag. Slechts aan de lichaamstekening is te zien of het een dikkopje is (egaal gevlekt) of een brakwatergrondel (vlekken zitten in verticale banen ).

Grondels zijn bodemvissen. Op de bodem proberen ze te proviteren van hun schutkleur. Bij verstoring door bijvoorbeeld een duiker, schieten ze snel weg om een meter verder weer op de bodem terug te laten vallen. Op de bodem jagen ze op kreeftachtigen en vislarven. Op hun beurt worden de dikkopjes weer door andere vissen maar ook door vogels bejaagd en vormen ze een belangrijke schakel in de voedselketen. Van alle in de zomer geboren jongen komt slechts een heel klein gedeelte het najaar door.

Als de paaitijd is aangebroken en de bevruchting heeft plaatsgevonden worden de eitjes zorgvuldig verstopt tussen de stenen of in een lege oesterschelp. Het mannetje waakt over het broedsel totdat ze na een dag of tien zijn uitgekomen.
Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 13 april 2005