Botrylloides leachi
Botrylloides leachi

Ook al heb je al vele honderden duiken in Zeeland gemaakt, toch kan het nog voorkomen dat je iets ziet wat je nog niet eerder hebt gezien. Sommige levens vormen zijn, of zo zeldzaam, of zelfs nieuw, althans, dan zijn er nog geen eerdere waarnemingen van bekend. In het geval van de Botrylloides leachi dacht ik inderdaad iets volkomen nieuws te hebben gevonden. Aan de vorm kon worden opgemaakt dat het hier ging om een kolonievormende zakpijpsoort. Echter de kleuren van deze soort waren voor mij volkomen nieuw. Uiteraard snel foto’s opgestuurd naar gezaghebbende lieden die zich min of meer in deze diergroep hebben gespecialiseerd. Deze kwamen na bestudering van de foto’s tot de conclusie dat het hier ging om de Botrylloides leachi. Deze soort is al wel een enkele keer waargenomen in de Oosterschelde, maar nog niet eerder met deze kleurstelling. In voorgenoemde gevallen waren ze geel of steenrood.


De Botrylloides leachi behoort net als de Gesterde geleikorst, de Druipzakpijp en de Diplosa liserianum tot de kolonievormende zakpijpen. Deze zijn in tegenstelling tot de solitaire soorten moeilijk als zakpijp te herkennen. Vaak zijn pas met een microscoop de individuen te onderscheiden. Van de Botrylloides leachi is bekend dat hij in grote delen van de wereld voorkomt. Dus niet alleen in onze gematigde streken, maar ook bij de Malediven en in het Caraïbisch gebied.


Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans