Boorspons
Cliona celata

Van de boorspons zijn alleen de in- en uitstroomopening te zien. Het grootste gedeelte van de spons heeft zich een weg "geboord" in de harde ondergrond. De boorspons scheidt een zuur uit dat krachtig genoeg is om een kalkhoudende ondergrond zoals oesterschelpen of kalkhoudende stenen, op te lossen. Slechts de enkele mm. grote instroomopening (die er uitziet als een gesloten trechtertje) en de, eveneens enkele mm. grote, uitstroom-opening (die er meer uitziet als een hol buisje) is van de buitenkant nog te zien.


Meer informatie over de Boorspons bij: St. Anemoon
De onderwaterwereld
The Seamasters

Verspreidingsgebied
Zeeland
Foto's & tekst Ron Offermans
Laatste update 13 april 2005