Wieren & planten

Dankzij alle door de mens aangelegde dijken en golfbrekers hebben we in Nederland een grote variŽteit aan zeewieren. Zij vormen een belangrijke schakel in de voedselketen en wat waarschijnlijk even belangrijk is, zij bieden in het voorjaar en zomer schuilplaatsen voor jonge pasgeboren visjes, geleedpotigen en weekdieren.

Op het eerste gezicht lijken het gewone planten, maar wieren hebben hechtorganen in plaats van wortels, daarom groeien zij niet op een zandbodem. Deze hechtorganen kunnen zich alleen maar op een harde ondergrond hechten. Wel zijn ze net als planten afhankelijk van fotosynthese, dus groeien er geen wieren op grotere diepten dan waar het licht nog goed kan doordringen. Wieren kunnen worden onderverdeeld in rood-, bruin- en groenwieren.

Wieren planten zich voort door middel van spoorvorming, die optreed in het najaar als het water sterk afkoelt zodat het wier grotendeels afsterft. Al heel vroeg in het voorjaar, als op het land de meeste planten nog in winterslaap zijn, beginnen onder water de wieren al weer te groeien. Als de temperatuur toeneemt kan deze groei explosieve vormen aannemen.
Wieren Japans bessenwier
Viltwier
Zeeland

Kranswier Kranswier
zoet water

Waterplanten Fonteinkruid
zoet water


  • Gespecialiseerde sites op het gebied van Algen en Wieren

Terug naar Flora & Fauna
Laatste update: sept. 2002