Koraalvlinders
butterflyfish (Chaetodontidae)
Drieband koraalvlinder in de Rode Zee

"Geen tuin zonder vlinders".
Dit geldt ook voor koraaltuinen. Of het nu de koraalriffen zijn van de Rode Zee, of van het Caribisch gebied, overal worden ze opgesierd door de bontgekleurde koraalvlinders, die in groepjes of in paartjes opvallend op het rif aanwezig zijn.
Deze betrekkelijk kleine, zijdelings afgeplatte, vissen bevolken voornamelijk overdag het koraalrif.
's Avonds verbergen zij zich tussen de koraaltakken. En mocht je er als duiker onverhoopt toch één tegen komen, dan valt op dat deze vis veel minder fel gekleurd is dan overdag.


Kegelvlek koraalvlinders in de zee rond de Maladiven

Waarom deze overdadige kleuren?

Algemeen wordt aangenomen dat deze bestemd zijn om exemplaren van dezelfde soort te waarschuwen om uit de buurt te blijven. Vissen van andere soorten, die wat voedsel betreft geen concurrent zijn, worden gedoogd. Zodoende bakenen ze een gebied af waar zij zich voeden met poliepen, koralen, borstelwormen en kleine ongewervelden.

Jonge koraalvlinders zien er, wat betreft kleur en lichaamstekening, heel anders uit dan hun ouders. Vroeger werden jonge dieren dan ook als zelfstandige soorten gerangschikt. Dit dient naar alle waarschijnlijkheid om er voor te zorgen dat ze door de volwassen exemplaren niet als soortgenoten worden gezien, en door hen worden verjaagt.

Verspreidingsgebied
o.a. Rode Zee
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans