Koffervis
Boxfisch (ostraciidae)
Deze koffervis leeft in de Rode Zee

Er bestaat een vijftigtal soorten koffervissen die, op 1 na, allemaal hun verspreidingsgebied hebben in het tropische water van de Indische, Atlantische en stille Oceaan.

Koffervissen hebben een uit beenplaten bestaand pantser dat, als een soort doos, het lichaam bijna volledig omsluit. Een uitzondering vormen de plaatsen waar de vinnen, kieuwen, ogen, en bek zich bevinden. Het pantser bestaat uit zeshoekige beenplaten die zich uit schubben hebben ontwikkeld. De huid die dit pantser bedekt scheidt een giftige stof (ostracitoxine) af.

Het zijn alles behalve snelle zwemmers, maar hun wendbaarheid is groot. Zij kunnen zich vanwege die manoeuvreerbaarheid door allerlei nauwe spleten en gangetjes van het koraalrif heen bewegen.


Tijdens een wandeling op één van de onbewoonde eilanden van de Rode Zee, vonden we langs de waterlijn een groot aantal dode, uitgedroogde koffervissen, waarbij de doos constructie nog heel goed intact was gebleven.

Overdag moeten koffervissen zich toch uit de beschutting van het koraalrif wagen om aan voedsel te komen. Uiteraard kunnen zij vanwege hun geringe snelheid niet achter snelle prooien aan, maar moeten zij genoegen nemen met, op de bodem levende ongewervelden zoals wormen, zakpijpen, en sponsen. Om bij, in het zand verscholen, prooidiertjes te komen hanteren zij een techniek, die lijkt op die van de sepia's. Met hun kleine bek creëren ze een krachtige waterstraal waarmee ze, in het zand verborgen voedsel blootleggen. De opgeschrikte bodemdiertjes vormen zo een makkelijke prooi voor de koffervis.

Kogelvissen leven in een soort groepje, waarbij één mannetje leeft met een meerdere vrouwtjes. Zij leven binnen hun eigen territorium. Tijdens de bevruchting stijgen mannetje en vrouwtje langzaam op naar de oppervlakte. Daar worden de bevruchte eitjes over grote afstanden meegevoerd door de stroming. Als de eitjes zijn uitgekomen zullen de minuscule kleine doosjes zich zo onopvallend mogelijk proberen op te houden tussen de koraal en sponsformaties.

Verspreidingsgebied
o.a. Rode Zee
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans