keizersvissen
Angelfish (Pomacanthidae)
Keizersvis in de Rode Zee

Keizersvissen komen alleen voor in de tropische wateren. Zoals bij de meeste tropische vissen komen de meeste van de ongeveer 70 soorten voor in de Indische Oceaan. Een kleiner aantal soorten bewoont het Caribische gebied.

De naam "Keizersvis" is niet voor niets gereserveerd voor deze vis. Met zijn voorname voorkomen behoort hij ongetwijfeld tot één van de mooiste schepsels die moeder natuur heeft voortgebracht. Net als de kleinere familieleden "de koraalvlinders" (vroeger dacht men zelfs met één soort van doen te hebben) is de keizersvis een zijdelings afgeplatte vis. Hij is eenvoudig van de koraalvlinder te onderscheiden door de aanwezigheid van een scherpe stekel aan de onderzijde van zijn kieuwdeksel.

Vanwege zijn model en formaat, kan de hele oppervlakte van zijn vissenlijf fungeren als uithangbord voor de natuur, die hier al zijn creativiteit en expressiviteit kan tentoonstellen. En net als bij de oude meesters het geval was, wordt het doek meerder keren gebruikt. Daarmee wordt bedoeld, dat jonge dieren al beschikken over een prachtige kleurpatroon, maar dit lijkt op geen enkele manier op de kleurtekening van volwassen exemplaren. Dit maakt het erg moeilijk om jonge dieren te determineren. Voor de jonge keizersvis heeft dit afwijkend voorkomen het voordeel dat zij door oudere vissen worden geduld binnen het voedselgebied van hun eigen soort. Als zij ongeveer 10 cm. groot worden, veranderen zij, en krijgen de kleuren van de volwassen exemplaren. Vanaf die tijd zullen ze door soortgenoten met grote agressiviteit worden bejegend, zodat ze op zoek zullen moeten gaan naar een eigen territorium


Gewone keizersvis in de wateren rond de Malediven

Keizersvissen voeden zich hoofdzakelijk met mosdiertjes, algen en verschillende soorten plantaardige bodembegroeiing. De, in het Caribisch gebied voorkomende, Franse keizersvis heeft zich als een van de weinige vissen toegelegd op het eten van sponzen.

Keizersvissen kunnen zo'n 40 a. 45 cm. groot worden. Indien men een dergelijk groot exemplaar onderwater tegen komt, kan men er over het algemeen van uit gaan dat het om een mannelijk exemplaar gaat. Net als veel andere soorten van de stekelvinnigen, is de keizersvis tweeslachtig. Wat wil zeggen dat ze allemaal als vrouwtje geboren worden, en pas als ze een bepaalde leeftijd of grootte hebben bereikt veranderen ze van sekse, en worden dus mannetjes. Deze mannetjes vormen dan met een aantal vrouwtjes een soort groepje waarmee zij tot voortplanting zullen proberen te komen. Als de condities gunstig zijn zal het mannetje met één vrouwtje tegelijk zijn geslachtscellen uitstoten, zodat bevruchting in het open water zal plaats vinden.

Verspreidingsgebied
o.a. Rode Zee
Foto's & tekst
Email: Ron Offermans