Stekelhuidigen

"Stekelhuidigen" slaat op de vele knobbeltjes en bulten die zich op de huid van het dier bevinden. Deze dienen er voor te zorgen dat het oppervlak verschoond blijft van allerlei afval en organismen, die zich op de zeester willen vestigen. De knobbeltjes zijn daartoe uitgerust met trilharen en andere verdedigingsmiddelen.

Onder de stekelhuidigen vallen de zeesterren, zeekomkommers en de zee-egels. Alle leden van deze groep leven uitsluitend in zeewater.

Typerend voor alle stekelhuidigen is hun inwendige hydraulische systeem. Water wordt naar binnen gezogen via een ingang aan de bovenzijde en daarna getransporteerd via een ingenieus systeem van kanaaltjes naar de loopvoetjes die zich aan de onderzijde van het lichaam bevinden. loopvoetjes getransporteerd. Zo kunnen de stekelhuidigen zich verplaatsen alsof ze zonder inspanning net boven de bodem zweven, zij het in een zeer rustig tempo.

In de Zeeuwse wateren komen verschillende soorten zeesterren en zee-egels voor, maar de zeekomkommers, die slechts tweezijdig symmetrisch zijn zal men hier niet tegenkomen.
Zeesterren Brokkelster
Gewone zeester
Gewone slangster
Zeeland
Haarster tropen

Zee-egels Zee-egel tropen
Gewone zeeappel Zeeland


Terug naar Flora & Fauna