Kabeljauwachtigen

Binnen deze groep is er een groot aantal met een belangrijke economische waarde zoals de kabeljauw, wijting, stokvis en schelvis. Zij vormen scholen, die in het verleden enorm groot waren, maar die heden ten dagen door de overbevissing enorm, in aantal, achteruit zijn gegaan.

Het zijn bijna allemaal zeevissen die in de koele wateren van beide halfronden leven, een uitzondering vormt de Kwabaal, een lange donkere aalachtige vis, die in zoet water leeft. Opvallend is de baarddraad onder aan zijn kin, daaraan is hij ook meteen te herkennen als een familielid van de kabeljauwachtigen. Deze baarddraad en de langgerekte rugvin, die soms uit twee of drie delen bestaat, zijn kenmerkend voor de meeste vissen binnen deze soort.


Kabeljauwachtigen Steenbolk
Kabeljauw
Pollak
Puitaal
Vorskwab
Vijfdradige meun
Zeeland
Kwabaal Zoetwater


Terug naar Flora & Fauna