Projecten.......

  Doe mee aan deGroteGriepMeting. Snotterig, droge hoest, spierpijn, koude rillingen van de koorts? Nu het kouder wordt, breekt ook het griepseizoen weer aan. Wie is verkouden en wie heeft er griep? We nodigen iedereen uit om 'griepmeter' te worden. "Wie meedoet, mag zich met recht wetenschappelijk onderzoeker noemen."

Naast individuele griepmeters vragen we ook scholen en bedrijven om hulp. Zij kunnen immers heel eenvoudig klassikaal of als groep de ziektegevallen bijhouden. Iedereen kan ook meedoen aan een wedstrijd. Welke klas of groep zorgt voor de beste registratie? Welke griepmeter voorspelt het nauwkeurigst hoe het griepseizoen verloopt? Klassen van basisscholen kunnen wedijveren om het mooiste werkstuk. Middelbare scholieren kunnen aan de hand van de metingen praktische opdrachten maken. Op de website komen trouwens ook lesbrieven voor leraren. Als het griepseizoen voorbij is, organiseren we een symposium met presentaties van schoolklassen, lezingen van echte griepdeskundigen. een eerste bewerking van de metingen en de prijsuitreikingen. Wie het symposium niet persoonlijk kan bijwonen, zal het in ieder geval kunnen volgen. Door middel van een 'live webcast' zal het ook via internet te volgen zijn.

Het project [email protected] is opgezet voor het schooljaar 2002/2003. [email protected] is opgezet vanuit het idee om verschillende landbouwsystemen en teelten te vergelijken. Maar het project is veel ruimer. Of je bij een bloemisterij gaat werken, bij de plantsoenendienst of in de horeca, vrijwel altijd zul je te maken krijgen met de vraag: doe ik het biologisch of gangbaar en waar komt eventueel de biotechnologie aan de orde.

Om te kunnen meedoen aan de wedstrijd moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je een groepje vormen van 5 leerlingen (gemiddeld). Je moet minimaal 1 docent als begeleider hebben en je moet je aanmelden met het formulier. Je kunt heel erg veel kanten op met dit project, maar voor de wedstrijd is het noodzakelijk dat je iets via internet kunt presenteren. Anders kan de jury het project niet beoordelen in de voorrondes. De eindpresentatie is in een zaal ergens in het land. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.

This is a Journey is een internationaal internet programma over duurzame ontwikkeling voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om deel te nemen aan This is a Journey en de activiteiten op de site rond het thema 'gezondheid'.

Presenteer een plan om het recht op gezondheid te verbeteren In de maand november staat het thema 'gezondheid' centraal op de educatieve website This is a Journey. Jongeren bestuderen dit thema vanuit verschillende invalshoeken en worden uitgedaagd op basis van hun bevindingen een actieplan te schrijven. Op de This is a Journey site kunnen jongeren:

  • de gezondheidssituatie in het eigen land vergelijken met de situatie in één of meerdere andere landen;
  • vragen stellen aan artsen en/of verpleegsters uit deelnemende landen;
  • verhalen schrijven en publiceren;
  • discussiëren met jongeren uit andere landen over 'recht op gezondheid'.

Het eindresultaat is een actieplan om het recht op gezondheid in de wereld te verbeteren. De beste actieplannen worden aan het eind van de campagne beloond met een cd-bon.

Op 17 september start het meerkoetenproject "Veldonderzoek naar meerkoeten" voor middelbare scholieren (Biologie, tweede fase HAVO en VWO). Het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) heeft samen met de Citogroep de website Koetnet (www.nioo.knaw.nl/meerkoet) opgebouwd. Hier is alle informatie te vinden. Tijdens het project zullen we ook regelmatig een elektronische nieuwsbrief rondsturen: Koeterwaals. Mailen kan naar [email protected]

Geef door die Vlinder. Welkom op de site van de nationale kinder-vlinder-kijk-actie. Op deze site kun je aan De Vlinderstichting doorgeven welke vlinders je hebt gezien maar ook kun je er veel informatie vinden over vlinders.

De natuurkalender is een nationaal educatief/ wetenschappelijk waarnemingsprogramma dat zich richt op het in kaart brengen van terugkerende verschijnselen in de natuur. Voorbeelden van jaarlijks terugkerende verschijnselen zijn het moment van bloei, bladontplooiing en bladval maar ook de start van vogeltrek en het verschijnen van vlinders of andere insecten. De doelstellingen van De Natuurkalender zijn:

  1. Het vergroten van ons inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur in Nederland;
  2. Het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de natuur in hun directe omgeving;
  3. Het in kaart brengen van de gevolgen van veranderingen in de natuur voor gezondheid, landbouw en bosbouw;
  4. Het ontwikkelen van interactieve ecologische educatieprogramma’s voor scholieren en volwassenen.

     

ThinkQuest is de verzamelplaats van allerlei mooie websites die door scholieren zijn gemaakt. ThinkQuest is bedoeld voor scholieren van 12 tot 19 jaar. Onder begeleiding van leraren en coaches werken zij maandenlang aan websites die o.a. gaan over natuurwetenschappen. Er is ook een Nederlandse site. Zoek op "biologie" en er verschijnt een lijst met interessante biologieonderwerpen.

We are searching for innovative and active schools in the world to join our global virtual school for environmental awareness, program called ENO- Environment Online.

Het Biodebat III is een scholierenproject in het kader van het Studiehuis. Scholieren van verschillende scholen discussiëren met elkaar over de mogelijkheden van de moderne bio(techno)logie. Het eerste debat ging over Genetische modificatie, het tweede over Kloneren.
Dit derde debat gaat over Xenotransplantatie en is een onderdeel van een grote voorlichtingscampagne: Xenotransplantatie, kan dat?

Het Biodebat is georganiseerd door het Educatiecentrum voor Biotechnologie van de Hogeschool van Utrecht, Faculteit Educatieve Opleidingen (FEO) in samenwerking met het Biologielokaal van De Digitale School. Biologiestudenten van het Instituut Educatie en Communicatie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden modereren het debat.

Het debat is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Stichting Consument en Biotechnologie. Tegelijkertijd loopt het publieksdebat op www.xenotransplantatie.nl.

Voor meer informatie en opgave: Liesbeth van de Grint ([email protected]).

Naturalis wil weten hoe goed Havo en VWO leerlingen kunnen werken met de verschillende zoekmethoden in de databse van Naturalis.

Doe mee met de gebruikerstest van de Naturalis Kennisnetsite. De test wordt 'verpakt' in een onderwijscase rond het thema Evolutie en is geschikt voor leerlingen van 4 en 5 Havo en 4, 5 en 6 VWO die ANW en/of biologie volgen.

De case heeft ingebouwde testvragen en kan helemaal achter de computer op school gedaan worden.

De test staat op de Naturalis Kennisnetsite (http://naturalis.kennisnet.nl), onder [Gebruiksonderzoek].

....... meer informatie voor docenten: [lees verder]

Ook leerlingen kunnen en mogen hun mening geven over genetische manipulatie. Kijk maar eens op de discussiesite van (de) (het) NRC Handelsblad. Trouwens, voor ik het vergeet, ook veel leuke animaties.

Elke maand plaatst de Universiteit van Amsterdam een onderzoeksvraag van de maand. Prachtige projecten voor biologie, scheikunde en natuurkunde. Een voorbeeld van zelfstandig leren.

Bedreigde diersoorten (TENAN), een internationaal onderzoeksproject. In het afgelopen half jaar reeds vier keer onderscheiden.
Aansluitend hierop het nieuwe project TESAN; waarin aandacht voor planten en natuurgebieden.

De Jonge Onderzoekers heeft haar eigen website geopend. Er is ondermeer informatie te vinden over de Nationale Wedstrijd voor Jonge Onderzoekers. Leuk als project.

Bionet.
Een Duits initiatief dat milieuprojecten op scholen ondersteunt. Projecten die op dit moment lopen zijn het Aerodata project (onderzoek naar luchtverontreiniging), Aquadata (onderzoek waterkwaliteit), Terra Data (zie hierboven), Radiodata (onderzoek naar radioactiviteit) en "Teken in Europa".

GLOBE Projekt . Een Amerikaans project onder leiding van NASA, waarbij leerlingen van scholen over de hele wereld gegevens verzamelen over het milieu in de omgeving van hun school.

© 2000, 2001, 2002 Steef Steeneken, Bionet-ICT.