Lesmateriaal......

Verzamelplaats voor additioneel lesmateriaal (opdrachten, experimenten, toetsen etc.), lesideeën en educatieve CD-roms.

 •  - educatieve / interactieve websites
 •  - educatieve / interactieve software (CD's)
 •  - educatief materiaal downloaden/aanvragen
 •  - educatieve video's en films
 •  - educatieve practica
Toevoegingen: internetgebruik wel () of niet () noodzakelijk !

Aanmelden van materiaal, dat je wilt delen met collega's.
Downloaden van materiaal, hoe doe ik dat?

N.B.: Kom je op internet interessant lesmateriaal tegen laat ons dat dan even weten. Bedankt.

De verzamelplaats:
! Kijk ook op pagina voor klassikale projecten.

 - Bureau Waterland (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), heeft de portal op het gebied van water onlangs uitgebreid met een scholierendeel, met onderdelen voor Basisonderwijs / VMBO en Tweede Fase. Een aanwinst voor leerkrachten die in de klas iets met computer en internet willen doen aan actuele thema's. ()

 - NEMO geeft vanaf september 2003 GRATIS lesmateriaal uit. Om het educatieve aspect van een bezoek aan NEMO nog meer vorm te geven, ontwikkelt NEMO voortdurend lesmateriaal voor het basisonderwijs, de basisvorming en de tweede fase. ()

 -  Biologie Buiten het Boekje; het Amstel Instituut van de UvA heeft een aantal CD'roms ontwikkeld over onderwerpen uit de genetica, moleculaire biologie en celbiologie. De modules zijn:

 • Mitose en Meiose onthuld
 • DNA en eiwitten
 • Mutaties (beschikbaar op de NIBI conferentie 16-17 jan 2004)
 • Erfelijkheid van de mens (eind 2004)
 • Evolutie en Biodiversiteit (2005)
Meer informatie en demoversies op de website van het Amstel Instituut. ()

 - In samenwerking met de Haagse Onderwijs Portal (HOP) zijn de volgende digitale modulen ontwikkeld:

Opdrachten voor leerlingen in het laatste jaar basisvorming en leerlingen eerste jaar bovenbouw. Deze opdrachten zijn zelfstandig of in kleine groepen uit te voeren.

Voor de tweede fase (vwo/gymnasium):

 • Toets met 30 vragen over DNA, mitose/meiose, celcyslus en eiwitsynthese.
  (http://www.digischool.nl/bi/dna/index.html) ()
 • Een lessenserie over vincristine.
  (http://www.digischool.nl/bi/vincristine/index.html)
  Deze lessenserie toont hoe de plant Catharanthus roseus (L.) G. Don. de stof vincristine maakt. Vincristine is een schaarse en daardoor dure stof die gebruikt wordt bij de behandeling van Leukemie. ()

   -  Het NIBI heeft in samenwerking met het SLO drie WebQueusts ontwikkeld. () De directe links:

   -  Op de biologie website van het St. Michael College in Zaandam, vind je een aantal WebQuests. Jeroen Marechal (docent Biologie en Ict-coördinator) heeft een aantal webquests ontwikkeld voor de onderbouw havo/vwo, bovenbouw havo en bovenbouw vwo. ()

   -  NIBI Genomics lesmateriaal. Het Expertise Centrum Biologie (ECB) heeft het volgende lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basis-en voortgezet onderwijs:

  • Bio-Kids in de klas
  • Lesbrief erfelijke ziekten
  • Bordspel 'Wie wint de biologienobelprijs?'
  • Genomics 'Practicum werkset'

   -  Meten aan je hart. Het project 'Meten aan je hart' is een onderzoeksproject aan het Amstelinstituut van de Universiteit van Amsterdam over het toepassen van ICT in het biologieonderwijs. Lees meer over het onderzoek en bekijk experimenteel lesmateriaal.

   -  Het Stedelijk Lyceum is eind 2000 gestart met het project Grenzeloos ondernemend met ICT, dat binnen de school al snel de werknaam Surfit meekreeg. In het kader van dit ICT-ontwikkelproject zijn door verschillende vakdocenten, diverse Opdrachten ontwikkeld. De biologieopdrachten zijn voor iedereen toegankelijk. Docenten kunnen binnen hun lessen van deze opdrachten gebruik maken. Ook kunnen docenten nieuwe opdrachten vervaardigen met behulp van formulieren en sjablonen welke in de map Formulieren terug te vinden op de site van 'Het stedelijk Lyceum'.

   -  Hartcyclus, opdracht gemaakt door Janny Kuipers (Wordbestand - 138 kB)

   -  Webkwestie is een onderzoeksgerichte opdracht, waarbij de informatie voor een flink deel afkomstig is uit bronnen op internet. Een WebKwestie gaat verder dan het zoeken van een antwoord op een vraag. Leerlingen moeten met een vraagstelling aan de slag die hun denken op een hoger plan brengt. Zij worden gedwongen om de verworven informatie om te zetten in een product. Dit product kan een oplossing voor een probleem zijn, maar ook een hypothese of een ontwerp voor een poster of het maken van een maquette.

   -  EIBE ontwikkelt lesmateriaal voor 16-19 jarigen. EIBE modules (Engels: EIBE Units) zijn verzamelingen van activiteiten. Naast practicum experimenten zijn er rollenspelen, informatiebronnen en discussies. Ze zijn kant en klaar van de site te downloaden (PFD-formaat) en natuurlijk.... Gratis!!

   -  Centrum voor de Productie van Innovatief Onderwijs. Het CPIO is een afdeling van de faculteit Biologie die zich bezig houdt met de ontwikkeling van computerondersteund onderwijs (COO). De medewerkers van het centrum beschikken over een specifieke deskundigheid betreffende de didactische, grafische en programmeertechnische aspecten van computer ondersteund onderwijs. Het centrum verzorgt regelmatig een workshop 'Interactieve vragen maken voor computerondersteund onderwijs'.

   -  Codenaam:DNA Het thema is een ontdekkingsreis naar jezelf: Die genen dat ben jij! (PDF-formaat - 974 kB). Het lesmateriaal leidt de leerlingen langs de exhibits van Codenaam: DNA in een volgorde van macro naar micro. De reis start bij alle organismen, gaat verder via familie naar gezin tot bij jezelf en eindigt in de cel, op micro niveau. Tijdens deze ontdekkingsreis maakt de leerling kennis met specifieke begrippen uit de genetica.
  En hier de..... docentenhandleiding (PDF-formaat - 210 kB).

  Of ga naar de site van NEMO; je komt er via [schoolbezoek] - [educatieve producten] - [digitaal lesmateriaal].

   -  Gratis handleiding Fit & Fun downloaden (PDF-formaat - 1 Mb). Fit & Fun heeft een handleiding ontwikkeld voor docenten biologie/verzorging. In deze handleiding staat een lessenserie met de Fit Quiz als centraal thema. De leerlingen doen met de Fit Quizkennis op over de voordelen van verantwoord en regelmatig bewegen (inspanningsfysiologie, voeding en sportblessurepreventie). Gratis!!

   -  Aarde.Nu Docenten- en leerlingenhandleidingen voor een profielwerkstuk over de aarde. De site bevat boeiende thema's over de aarde. Alle thema's sluiten aan bij: natuurkunde, scheikunde, wiskunde en/of biologie.

   -  Histologische techniek ook voor thuis (in boekvorm). Dit boek biedt een overzicht van technieken die nodig zijn om zelf histologische preparaten te vervaardigen, in de thuis situatie. De kosten die gemoeid zijn met het inrichten van het benodigde kleine thuislaboratorium blijven beperkt tot enkele tientallen guldens. Het boek (Word-bestand 108 pagina's) is gratis te downloaden (4.2 Mb).

   -  Zegen of Zonde, Lesmateriaal en lessuggesties over biotechnologie rechtstreeks vanaf de site te downloaden (PDF-formaat). De bijbehorende website is ontwikkeld door het Universiteitmuseum Utrecht. De site geeft tevens informatie over de tentoonstelling Zegen of Zonde die nog tot en met 9 juni 2002 te zien is.

   -  Zonder veel voorbereding op een leuke manier evolutiebiologie behandelen? Ja, dat kan met de Evolutiekit. De Evolutiekit is een kant-en-klaar practicumpakket voor de Tweede Fase, waarmee leerlingen stap voor stap de evolutie van een fictieve familie - de ijzerwaren recontrueren. Het pakket bevat grondig geteste leerlingen- en docentenhandleidingen, achtergrondinformatie, toetsen met antwoorden, een diskette met extra toetsvragen en 10 stevige doosjes met ijzerwaren.
  De Evolutiekit is te bestellen bij: De Praktijk, telefoon: 020 525 7688. ()

   -  Lespakket Safe Sex Files. Safe Sex Files is een lespakket op cd-rom over veilig vrijen en seksualiteit. Het lespakket is geschikt voor de bovenbouw van HAVO en VWO en het sluit aan bij de eindtermen van Biologie en Algemene Natuurwetenschappen.
  De CD-rom is te bestellen bij: Zorn Uitgeverij, Postbus 434, 2300 AK Leiden, tel: 071-5149141. () (Meer informatie).

   -  De iepziekte, van de UvA geeft m.b.v. animaties en video's, een compleet overzicht van de meest recente gegevens over deze vernietigende boomziekte (). Kosten: fl. 5,00
  De inhoud van de CD is nu ook via de interactieve website () te raadplegen.

   -  Bodyworks 6.0 van Astado, geeft antwoord op al uw medische vragen (). Via levensechte 3D modellen en video's wordt de menselijke anatomie prachtig in beeld gebracht en leert u snel de vele functies van het menselijk lichaam kennen. Klik hier voor een uitgebreide softwarebespreking. Kosten: fl. 59,95

   -  Het lichaam van de mens 2.0, over het functioneren van het lichaam. Het mooiste Nederlandstalige multimedia naslagwerk van Astado (). Kosten: fl. 41,59

   -  Interactieve oefentoetsen biologie en andere biologie links voor klas 1 en 2 van de basisvorming (Leon Dahmen).

   -  Per Express is een serie lesbrieven ()  over actuele ontwikkelingen in het wereldnieuws, o.a. over het milieu. De lesbrieven (werkbladen en docentenhandleiding) zijn gekoppeld aan een educatieve website. Beide bieden leerlingen van 10-15 jaar achtergronden bij het nieuws en geven leerkrachten aanwijzingen hoe het nieuws in de klas te behandelen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming in het voortgezet onderwijs.

  De lesbrieven, 'Water', 'Verandert het klimaat' en'Mond- en Klauwzeer' zijn rechtstreeks te downloaden (PDF-formaat).

   -  Natuurlijk Duurzaam, is een multimediaal en interactief lespakket over duurzame energie. Het lespakket vormt een rijke website en is bestemd voor leerlingen uit de 8ste groep van het basisonderwijs en leerlingen uit de basisvorming van het voortgezet onderwijs.

  Aanvullend lesmateriaal:

  • -De cd-rom REACT (). De cd-rom staat vol informatie over duurzame energie. Als je niet of beperkt op Internet kunt werken, is deze cd-rom een zeer bruikbaar alternatief om aan Natuurlijk Duurzaam inhoud te geven.
  • -Het boekje Aardolie incognito (). In het boekje Aardolie incognito wordt de jonge lezer bekendgemaakt met verschillende vormen van kunststof. Volgens een nieuwe wijze van informatieoverdracht komt de leerling veel bijzonderheden aan de weet. Naast informatieve stukjes tekst bevat het boekje veel beeldmateriaal, anekdotes, 'verhaaltjes', gedichten en feiten.
  • -Twee films: 'Duurzame energie heeft de toekomst' (9 minuten) en 'Shell Forestry kweekt voor de toekomst' (15 minuten). VHS-kopieën zijn telefonisch te bestellen bij Shell Nederland Filmcentrale, telefoon 070 - 377 6070. Een e-mail sturen kan ook ([email protected]).

   -  Stepnet biedt practische opdrachten () bij actuele artikelen uit vijf bekende dagbladen. Deze artikelen kun je on-line raadplegen, maar ook uitprinten. Elke week tref je nieuwe opdrachten aan. Via een eenvoudige zoektool kun je ook een lijst met opdrachten raadplegen.

   -  Lesbrieven van Studenten (medische) biologie van de UvA die didactiek volgen moeten een lestekst () maken voor de bovenbouw. Scroll op deze pagina naar [Lesbrieven]; van Aids tot Zaadverspreiding en van Kannibalisme tot Sociaal gedrag.

   -  Moleculaire Erfelijkheid een zelfstudieprogramma. Goed inzicht krijgen in de bouw, functie en de betekenis van DNA is voor veel leerlingen een moeilijke opgave, omdat het onderwerp zo ingewikkeld en abstract is. Voor dit doel is een DNA-multimediale applicatie ontwikkeld in de auteurstaal Authorware (). Dit programma wordt door de leerlingen (tweede fase) met veel enthousiasme gebruikt. Download gratis de demoversie!

   -  De Didactobank is bedoeld om de deskundigheid over de didactische toepassingen van ICT te stimuleren bij docenten uit het po, vo en de bve sector. De didactobank is gevuld met didacto’s: dit zijn beschrijvingen van ICT praktijken met bijbehorende suggesties voor deskundigheidsbevordering.

   -  Basisvaardigheden Microbiologie en Biologie is een multimediale leermethode die aansluit bij actuele ontwikkelingen in het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO). Test jezelf aan de hand van online-toetsen.

  Onlangs is het Kennisnet-project Digitaal Lesmateriaal Microbiologie opgeleverd. Met WebQuests en Action Mazes is de elektronische leeromgeving voor studenten in het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO) een stuk aantrekkelijker geworden. ()

   -  Het AVEBE-concern heeft studiemateriaal ontwikkeld over zetmeel. Dit materiaal is zeer geschikt voor een profielwerkstuk (biologie, scheikunde en natuurkunde). Interesse?... stuur dan een mailtje naar Roelf Mulder van AVEBE ([email protected]).

   -  Voorbeelden van ICT-toepassingen in de klas Binnen deze zgn. DigiProjecten wordt ICT in één of meerdere vakken geïntegreerd. Hiervoor wordt een interactieve omgeving ontwikkeld, waarbinnen de docent en leerlingen speciale toegang krijgen.

   -  Educatief materiaal op het web. U vindt er links naar studiemateriaal over de meest uiteenlopende onderwerpen. www.leren.nl is bedoeld voor zelfstandig werkende leerlingen en uiteraard voor docenten die op zoek zijn naar lesmateriaal.

  De site onderscheidt zich van andere Onderwijs-sites doordat het de informatiebehoefte van de zelfstandig werkende leerling voorop stelt. U vindt er geen klaslokalen of andere schoolmetaforen en geen links naar algemene homepages van onderwijsinstellingen en organisaties. De nadruk ligt op inhoudelijk en educatief materiaal, geordend in rubrieken en ontsloten met behulp van trefwoorden en een zoekmachine.

  Aanmelden van materiaal

  Als je als docent of LIO-stagiaire additioneel lesmateriaal (opdrachten, experimenten, toetsen etc.) met je collega's wilt delen, dan kan als volgt:

  • Aanleveren als bestand (word-, wp-, txt-, pdf-, ppt-formaat)
  • Doorgeven van het internetadres (URL) waar het materiaal staat.
  Onder vermelding van:
  • Bij welke biologiemethode en hoofdstuk je dit materiaal gebruikt. Ik plaats het dan ook op de MethodeBio-site.
  • Of internetgebruik wel of niet geïntegreerd is in het lesmateriaal.

  [Begin pagina]

  Downloaden van materiaal, hoe doe ik dat?

  Er zijn twee manieren om (les)materiaal binnen te halen (het zgn. 'downloaden').

  • Als er geen verbinding is gelegd tussen browser en het bestandsformaat (doc, pdf etc.):
   * Klik met de rechtermuisknop op het bestand
   * Save het bestand op je eigen computer
   * Start het bijbehorende programma (Word, Acrobat Reader etc.) en open het bestand, zoals je gewend bent.
  • Als er wel een verbinding is gelegd tussen browser en het bestandsformaat (doc, pdf etc.):
   * Klik met de linkermuisknop op het bestand. Het programma (Word, Acrobat Reader etc.) start nu automatisch, waarna het bestand direct wordt ingelezen.

  Voor pdf-bestanden heb je een Acrobat Reader nodig.
  Deze is gratis op te halen bij:
  Adobe Acrobat Reader gratis downloaden bij Adobe

  [Begin pagina]

  © 2002, 2003 Steef Steeneken, Bionet-ICT.