Kom je vaak in dit biologielokaal, bezoek dan regelmatig deze pagina om te zien wat nieuw is.
Berichten zijn voorzien van een datum; nieuwe berichten staan bovenaan.

 5 december 2003 - Bureau Waterland (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), heeft de portal op het gebied van water onlangs uitgebreid met een scholierendeel, met onderdelen voor Basisonderwijs / VMBO en Tweede Fase. Een aanwinst voor leerkrachten die in de klas iets met computer en internet willen doen aan actuele thema's.

 1 november 2003 - Doe mee aan de GROTE GRIEPMETING!
Snotterig, droge hoest, spierpijn, koude rillingen van de koorts? Nu het kouder wordt, breekt ook het griepseizoen weer aan. Kennislink, Natuurwetenschap & Techniek, Kennisnet, de Digitale School, NVON en een groot aantal onderzoeksinstituten in Nederland en Vlaanderen organiseren de 'Grote Griepmeting'.

Tijdens de meting, die wordt uitgevoerd tussen 1 november 2003 en 1 april 2004, kan iedereen via de website http://www.grotegriepmeting.nl doorgeven of hij verkouden is, dan wel griepverschijnselen heeft. Een kaart van Nederland en BelgiŽ geeft dagelijks in blauw de gevallen van verkoudheid en in rood de griepgevallen aan. Omdat griep een zeer besmettelijke ziekte is, ontstaat na verloop van tijd een 'film', waarop te zien is hoe de ziekte zich als een epidemie verbreidt. Omdat dit nog nooit eerder op zo'n grote schaal is geregistreerd, hopen artsen, wiskundigen en epidemiologen hier belangrijke gegevens uit te verkrijgen en ook te komen tot een beter advies voor griepvaccinatie.

Onderwijs
Vooral scholen kunnen bijdragen aan dit buitengewoon belangrijke onderzoek. In het primair onderwijs worden leerkrachten opgeroepen griep en verkoudheid klassikaal door te geven. Dat kan zeer eenvoudig door de klas een gegevensblad te laten maken, waarop per week en per leerling ziekteverschijnselen en eventuele absenties worden genoteerd. Deze gegevens kunnen vervolgens aan het einde van de week op de website worden ingevoerd. Uiteraard blijven alle metingen van leerlingen op de website anoniem. In de hogere klassen en in het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen zelf bij toerbeurt met de gegevensregistratie worden belast. Ook kunnen zij individueel griepmeter worden. Om aan griep- en verkoudheid aandacht in de les te kunnen besteden, wordt op de website veel informatie opgenomen over de algemene aspecten van virusziekten en worden ook lesbrieven voor leraren geplaatst.

Wedstrijd
Welke klas maakt het beste werkstuk met de beste registratie? Welke individuele griepmeter maakt de beste praktische opdracht of voorspelt het nauwkeurigst hoe het griepseizoen verloopt? Als het griepseizoen voorbij is, wordt een symposium gehouden met presentaties van schoolklassen, lezingen van echte griepdeskundigen, een eerste bewerking van de metingen en de prijsuitreikingen. Dit leerzame symposium kan ook via een 'live webscast' op internet worden gevolgd.

 16 oktober 2003 - Gratis les met een biologische boer!
Het project 'Biologische landbouw in de klas' is begonnen. Vmbo-klassen die deelnemen, krijgen een compleet verzorgd lespakket voor in totaal 2 lesuren. Daarbij horen o.a. opdrachten, biologische bestrijdingsmiddelen, een pakket appels en een echte biologische boer! Het project is bedoeld voor 3 en 4 vmbo en wordt alleen dit najaar uitgevoerd. We zoeken nog deelnemers in de provincie Noord-Holland. Deelname is kosteloos. Doe mee! Kijk voor meer informatie op http://www.praktijk.nu of mail Alex Verkade (tel: 020 525 7688).

 10 oktober 2003 - In samenwerking met de Haagse Onderwijs Portal (HOP) zijn de volgende digitale modulen ontwikkeld:

Voor leerlingen in het laatste jaar basisvorming en leerlingen eerste jaar bovenbouw.

Voor de tweede fase (vwo/gymnasium):

 9 oktober 2003 - Het NIBI heeft in samenwerking met het SLO drie WebQuests ontwikkeld. De directe links:

 1 oktober 2003 - Op de biologie website van het St. Michael College in Zaandam, vind je een aantal WebQeusts. Jeroen Marechal (docent Biologie en Ict-coŲrdinator) heeft een aantal webquests ontwikkeld voor de onderbouw havo/vwo, bovenbouw havo en bovenbouw vwo.

 • 26 september - Het NIBI heeft in samenwerking met het Expertise Centrum Biologie (ECB) het volgende lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basis-en voortgezet onderwijs:  1 september - Beste biologiedocenten,
  Hebben jullie ook meerkoeten in de buurt?
  Wellicht kennen jullie het meerkoetenproject van de Citogroep en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) al. Een netwerk van leerlingen verspreid over Nederland neemt meerkoeten waar, en onderzoekt de aantallen, het gedrag en het zoetwatermilieu waar ze rondzwemmen. Nuttig voor scholieren (ervaren wat het is om zelf onderzoek te doen & het kan meetellen voor hun schoolexamen bijvoorbeeld) en voor het onderzoek: de meerkoetendatabase wordt echt gebruikt door het NIOO voor analyse van de resultaten.

  Dit onderzoeksproject voor scholieren in de tweede fase heeft nu twee jaar als pilot gedraaid. Tijd voor uitbreiding! Naast het HAVO/VWO-gedeelte komt er nu een opdracht speciaal voor het VMBO. Daarbij horen ook een aantal themaweken, bijvoorbeeld over de waterkwaliteit in de eigen omgeving. Hierbij maken leerlingen een folder over hun onderzoeksresultaten. Iedereen doet dezelfde basiswaarnemingen (om ze te kunnen vergelijken), maar afhankelijk van het niveau van de leerling kunnen er bijvoorbeeld eigen onderzoekjes aan toegevoegd worden.

  De afgelopen twee jaar hebben leerlingen en docenten het meerkoetenproject op allerlei manieren ingepast in het schooljaar. Als profielwerkstuk, als practicum, als combinatie van biologie met wiskunde of aardrijkskunde. Ook kun je met een hele klas of zelfs school een onderzoeksplek volgen. Het project loopt van oktober tot en met begin april. Ook een halve periode meedoen is mogelijk (oktober-december of januari-april). We nodigen jullie uit om ook in te stappen! We zoeken komend schooljaar zoveel mogelijk onderzoekers (= scholieren) in heel Nederland!

  Meer informatie staat in de folder, en op de website Koetnet: http://www.nioo.knaw.nl/meerkoet. Bekijk bijvoorbeeld de nieuwsbrief Koeterwaals, de opdrachten (per september weer helemaal up-to-date voor het nieuwe schooljaar) en de koetnet-encyclopedie. Graag verwelkomen wij ook 'koetonderzoekers' van jullie scholen!

  Vriendelijke groet,

  Froukje Rienks

  Project Veldonderzoek naar meerkoeten
  Citogroep, Arnhem en Nederlands Instituut voor Ecologie
  (NIOO-KNAW), Nieuwersluis
  [email protected]
  http://www.nioo.knaw.nl/meerkoet
  postbus 1299, 3600 BG Maarssen
  0294-239303/300
  0294-232078 (fax)
  Het NIOO is het instituut voor ecologie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

  © 2002, 2003 Steef Steeneken, Bionet-ICT.