Thema  
Pakketkeuze N&T
Uitwerking

Voorbeelden van probleemstellingen
 • Voor het verwerken van aardolie maakt Shell gebruik van het HYCON-proces. Daarnaast worden bij Shell, Exxon Mobil en andere bedrijven andere processen toegepast. Wat is het HYCON-proces precies?
 • Is de raffinage van aardolie gevaarlijk?
 • Welke andere proceseen zijn nog meer bekend?


Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten
 • Maak een technisch ontwerp van een destillatiekolom en beschrijfhoeveel schotel (verdiepingen ) jou kolom heeft?Het te scheiden mengsel bestaat voor 70% uit 2,2,4-trimethylpentaan en voor 30% uit benzeen. Het mengsel wordt met een debiet van 1,32 mol/s aangevoerd.
 • Onderzoek hoe het katalytisch en thermisch kraken van aardolie in zijn werk gaat.
 • Bezoek een moderne aardolieraffinaderij, bijvoorbeeld
  Shell BV Nederland
  Verschillende bedrijfexcursies via:
  Educatief informatiecentrum
  Mainport Rotterdam
  Noordzeeweg 6
  Rozenburg, havennummer 5325
  Of:
  Postbus 1254
  3180 AG Rozenburg
  Tel. 0181-296029
 • Beschrijf de raffinage van aardolie en teken een plattegrond van een aardolieraffinage.
 • Interview een professor over aardolieraffinage.


Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden
 • Literatuurscriptie rond aardolie destillatieproces
 • Een verslag van het technisch ontwerp van een continu destillatiekolom.


Naar Documentatie
Raffinaderij

Deze schoolvakken

WISKUNDE B

SCHEIKUNDE

Toelichting vakken
Om de chemische processen binnen een aardolieraffinage te kunnen beschrijven heb je kennis van scheikunde nodig. De onderwerpen uit je scheikundeboek zijn aardolie, petrochemische industrie en industriële chemie. Wiskunde heb je nodig omdat je voor het technisch ontwerpen ‘gevoel’ voor getallen nodig hebt. Je hebt wiskunde nodig bij het aflezen en maken van grafieken en tabellen.

LT
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact