Thema  
Pakketkeuze N&G
Taxonomie

Taxonomie - De stamboom van een kever, guppy of olifant
Vroeger vroeg men zich niet af waarom organismen eruitzagen zoals ze eruitzagen - niet hardop tenminste. Men geloofde dat alle levende wezens in hun huidige vorm geschapen waren door God. Sinds Darwin met zijn evolutietheorie op de proppen kwam, kijken we naar verwantschappen tussen organismen en delen we ze in groepen in. Om enig idee te krijgen van waar wij en alle organismen om ons heen vandaan komen, is inzicht in de manier waarop we aan elkaar verwant zijn nodig. De taxonomie probeert uit te zoeken wie bij wie hoort in de planten- en dierenwereld. Met dit werkstukpakket ga je onderzoeken hoe je verschillende levensvormen kunt indelen en waarom de taxonomie zo'n belangrijke rol vervult in de biologie.

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Biologie (universiteit, faculteit, opleiding)
Aan de slag met dit pakket!
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact