Thema  
Pakketkeuze N&G
Studie-info

De schrijvers
Dit werkstukpakket werd geschreven door Chris Janssen. Sinds 2002 studeert hij Kunstmatige Intelligentie in Groningen. Deze geboren Zeeuw besloot in Groningen te gaan studeren omdat de studie daar erg breed is, met (in vergelijking met andere plaatsen) een goede insteek van zowel psychologie als natuurkunde. Eind 2005 heeft Chris als afsluiting van zijn Bachelor onderzocht of mensen kijken naar dingen die ze interessant vinden als ze worden rondgeleid door een 'virtueel museum'. Daarna is hij begonnen met het volgen van de Master Mens-Machine Communicatie, met extra interesse in Cognitief Modelleren en gebruikersmodellen. In de toekomst hoopt hij nog veel meer onderzoek op dat gebied te doen. Als je meer over Chris of zijn onderzoek wilt weten, kun je een kijkje nemen op zijn internetpagina:
Internetpagina van Chris Janssen

Relatie met de studie
In de Kunstmatige Intelligentie worden intelligentie bij mens en dier en de kracht van de computer onderzocht. Inzichten uit beide vakgebieden worden gecombineerd om meer te leren over cognitie en om nieuwe technologie te ontwikkelen.

In het deelgebied Cognitief Modelleren (onderdeel van de Master Mens-Machine Communicatie) worden theorieën over menselijke intelligentie getest en aangescherpt in computersimulaties. Die maken we in 'gewone computers', maar ook met robots zoals de AIBO-hondjes.

In de andere Master die je bij Kunstmatige Intelligentie kunt volgen, de Master Artificial Intelligence, ligt de nadruk op het ontwikkelen van intelligente (en snelle) technologie. De huisrobot van de toekomst, of een slim kennissysteem dat een arts kan ondersteunen bij het maken van een medische diagnose bijvoorbeeld.

Als je meer over de studie KI wilt weten of een dagje mee wilt lopen bij de studie, klik dan op de link naar de voorlichtingspagina van Kunstmatige Intelligentie hieronder.

Met dank aan
Dit werkstukpakket kwam tot stand met hulp van Dr. Hedderik van Rijn. Klik hier voor zijn homepage:
Klik hier
LT

LT

Nog meer weten?

Homepage Rijks Universiteit van Groningen

Homepage Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Homepage Kunstmatige Intelligentie

(Engels) - onderzoekscentrum ALICE van de afdeling Kunstmatige Intelligentie aan de RuG

(Engels) – De Cognitief Modelleren onderzoeksgroep van de afdeling Kunstmatige Intelligentie aan de RuG

Voorlichtingspagina voor aspirant-studenten Kunstmatige Intelligentie.
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact