Thema  
Pakketkeuze N&G
Uitwerking

Voorbeelden van probleemstellingen
 • Welke risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn bekend en hoe is hun werkingsmechanisme?
 • Welke behandelingen worden nu in Nederland gegeven voor een acuut hartinfarct en hoe komt het effect van deze behandelingen tot stand? In welke gevallen zou in de toekomst na een hartinfarct gebruik gemaakt kunnen worden van het implanteren van beenspiercellen?
 • Welke verklaringen zijn er voor het feit dat de sterfte aan hart- en vaatziekten in achterstandswijken groter is dan de landelijke sterfte? Hoe zou deze sterfte teruggedrongen kunnen worden?
 • Welke zijn de meest voorkomende verworven hart- en vaataandoeningen in Nederland en welke klachten geven ze?
 • Met welke problemen in het dagelijks leven hebben oudere mensen met chronisch hartfalen te kampen en hoe kan men deze problemen opvangen?


Voorbeelden van onderzoeksactiviteiten
 • Literatuurstudie naar risicofactoren voor hart- en vaatziekten en het voorkomen van hart- en vaatziekten in Nederland.
 • Interview een patiënt met chronische hartproblemen (via de patiëntenvereniging).
 • Interview een cardioloog of een verpleegkundige die speciaal zorg dragen voor patiënten met verworven hartziekten.
 • Interview een huisarts in een achterstandswijk over dit onderwerp.
 • Bezoek de afdeling cardiologie van een ziekenhuis om de verschillende onderzoekstechnieken van patiënten met hartklachten te bekijken.


Voorbeelden van eindproducten en presentatiemogelijkheden
 • Schrijf een krantenartikel over de maatschappelijke problemen van patiënten met chronische hartziekten.
 • Maak een quiz waarmee je de kennis van hart- en vaatziekten bij je medescholieren kunt toetsen
 • Houd een presentatie over mogelijkheden om de gezondheidstoestand van mensen in achterstandswijken te verbeteren
 • Ontwerp een reclameposter om je medescholieren uit te leggen waarom de bekende risicofactoren zo gevaarlijk zijn.


Naar Documentatie
WG

Deze schoolvakken

BIOLOGIE

MAATSCHAPPIJLEER

Nog meer tips
 • Op de site van www.dokterdokter.nl kun je de meeste informatie vinden via de functie 'vind' met als zoekterm hart.
 • Op de site van de Nederlandse Hartstichting kun je het beste gelijk naar 'patiënten en hun omgeving' gaan.
 • Op de site van het Nationaal Kompas van het RIVM moet je eerst het Kompas starten. Dan kun je veel informatie vinden onder 'Gezondheidstoestand' / 'ziekten en aandoeningen' / 'ziekten van hart- en vaatstelsel'. Ook kun je zoeken onder trefwoord (H, hartvaatstelsel) voor nog meer informatie.

© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Contact