Het Verdrag van Amsterdam

Zoals je misschien wel weet, zijn in juni 1997 de Europese regeringsleiders in Amsterdam bij elkaar gekomen om te praten over de toekomst van de EU. Ze hebben onder andere gesproken over het Verdrag van Amsterdam, de euro (de Europese munt) en de uitbreiding van de EU.

Het verdrag kun je zien als een aanpassing van de "grondwet" van de EU. De regeringsleiders hebben het volgende afgesproken:

 1. Open grenzen voor personen
 2. Een Europees beleid voor asiel en immigratie
 3. Meer Europese samenwerking voor politie
 4. Bestrijding van werkloosheid
 5. Europees sociaal beleid geldt voor alle lidstaten (ook voor Verenigd Koninkrijk)
 6. Meer beleid voor volksgezondheid
 7. Vrijheid, veiligheid en gerechtigheid (controle tegen discriminatie)
 8. Meer openheid van het Europees bestuur voor elke burger
 9. Meer macht voor het Europees Parlement
 10. Beter beheer van Europees geld (bestrijding fraude)
 11. Beter buitenlands beleid
Al deze punten klinken ingewikkeld, maar je kan snel aflezen dat de EU meer macht krijgt. Uitleg per punt vindt je op dit fact sheet (extern) van het ministerie van buitenlandse zaken.

De EU is steeds meer merkbaar voor de burgers


Opdracht

Bekijk de elf afspraken uit het verdrag van Amsterdam goed. Omschrijf in eigen woorden wat er met elke afspraak bedoeld wordt. Maak eventueel gebruik van de aangegeven externe sites.

© De Digitale School 1998. Auteur: Jorrit Steetskamp