De drie pijlers van de EU

De EU heeft drie punten waar hard aan gewerkt wordt.

 1. Eén Europese gemeenschap.

 2. Eén democratie en één economie binnen de EU. Iedereen stemt over de EU en iedereen mag handelen met iedereen.
 3. Gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid.

 4. Samen verdediging van EU beheren en vrede met landen buiten de EU behouden.
 5. Samenwerking bij rechtspraak en politie.

 6. De leden van de EU maken samen afspraken over het het asielbeleid en immigratiebeleid. Ook gaan ze meer vechten tegen de criminaliteit. Dat is nodig, omdat veel criminele organisaties internationaal werken.
De eerste pijler is het belangrijkste punt. Hier gaat het vooral om het maken van één Europese munt en één Europese bank. Daarover vind je meer in op deze pagina.
Opdracht

Hieronder zie je activiteiten van de EU. Geef per activiteit aan bij welke pijler ze horen.

 • Eén keer per vier jaar mogen alle burgers in Europa stemmen over de samenstelling van het Europees parlement.
 • De EU-landen werkten nauw samen bij het herstellen van de vrede in Joegoslavië.
 • De Europese Unie werkt hard aan het instellen van één munt voor alle lidstaten
 • In de strijd tegen drugsverslaving proberen de landen samen ter werken.
 • De lidstaten proberen de verkeersregels op elkaar af te stemmen.
 • De pogingen om een Europees leger te vormen zijn tot nu toe mislukt.
 • De Europol (Europese politie) heeft al veel internationale criminele organisaties opgerold.
 • Asielaanvragen gaan in de toekomst overal in de EU gelijk behandeld worden.
© De Digitale School 1998. Auteur: Jorrit Steetskamp