De organisatie van de EU

De organisatie is opgebouwd uit verschillende instituten. De belangrijkste zijn:

 • De ministerraad
  In deze raad zitten ministers met verschillende taken. Zij nemen de belangrijkste beslissingen.
 • De Europese raad (top)
  Twee maal per jaar komen de regeringsleiders van de lidstaten bijeen om te praten over nieuwe plannen. Informatie over de Europese top in Amsterdam in juni 1997 vind je hier.
 • De Europese commissie
  De EC adviseert de ministerraad, maar mag geen beslissingen nemen.
 • Het Europees parlement
  Dit parlement (met ruim 600 leden!) stemt samen met alle burgers van de EU over zaken. Daarmee heeft het grote invloed op de ministerraad.

In de praktijk werkt het meestal als volgt. De commissie doet een voorstel voor een wet of begroting. De ministerraad gaat hiermee aan de slag. Het parlement moet het werk van de ministerraad goedkeuren, pas dan wordt het in werking gesteld. De commissie kijkt of de wet of begroting goed werkt en aan de hand daarvan maakt zij weer nieuwe voorstellen.

Meer over de organen van de EU vind je in dit gedeelte van het Studentenplaza BelgiŽ (extern).

Bron: Studentenplaza BelgiŽ


De Europese raad


De Europese commissie


Het Europees parlement


Opdracht

Op deze pagina worden vier organen van de EU besproken, maar er zijn er meer. Geef tenminste vijf organen en geef bij elk orgaan een korte beschrijving. Voor deze opdracht zal je moeten zoeken in andere sites.

© De Digitale School 1998. Auteur: Jorrit Steetskamp