Community aardrijkskundeZoeken community:


Zoeken voor aardrijkskunde:


Of gewoon bladeren in Davindi.


Op TV voor aardrijkskunde?

edugis_partner

Lesmateriaal

Database (alleen leden-inlog).
Nog geen inlog?
Inschrijven rechtsboven.


Snelmenu


Vragen?

Voor vragen over de website, lidmaatschap, nieuwsbrief etc. kun je de beheerder mailen.


Geolinks

Een landen-overzicht. Per werelddeel gesorteerd. Kaarten, sociale- en fysische informatie en evt. multimedia staan klaar voor gebruik.


Aanmelden bron
Klik op de afbeelding om een voor ons vak interessante website aan te brengen

Aanpassingen CE/ SE Vwo en Havo

[Uitleg:  nr 11 -24 april 2002  Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2002.]

Zie ook uitleg in vaklokaal aardrijkskunde

VWO

 

2005,2006 en 2007

• Van het domein G, Actieve Aarde het subdomein Ontwikkeling van het leven (eindterm 30).
Dit subdomein behoorde al niet tot het schoolexamen

Zie ook: Examen


Havo

Domeinen c.q. subdomeinen waarover op het centraal examen havo geen vragen worden gesteld

2004, 2005, 2006 en 2007

• Subdomein D3, veranderingen in het natuurlijk milieu op langere termijn (eindterm 17)
Dit subdomein behoorde al niet tot het schoolexamen

Nb 1. Het roulatieschema voor aardrijkskunde is gewijzigd, men zie Gele katern nr.. van 10 april 2002
Nb 2. Vanaf 2004 zullen de opgaven van het havo-examen gebaseerd zijn op de geëxpliciteerde tekst van het examenprogramma, die in juni 2002 door de CEVO wordt gepubliceerd.

Door de Regeling aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB/2001/28277, Gele katern nr. 18a van 25 juli 2001, is een verandering opgetreden in de status van de door de CEVO aangewezen (sub)domeinen, die niet op het c.e. aan de orde komen. Op grond van deze regeling bepaalt de school of de aangewezen (sub)domeinen in het schoolexamen aan de orde komen, en zo ja, op welke wijze. In het algemeen zal de nu vastgestelde regeling dan ook doorwerken in de PTA’s die in het schooljaar 2002/2003 betrekking hebben op het voorlaatste leerjaar.

In sommige gevallen bestaat een relatie tussen een (eindterm van een) aangewezen subdomein en een eindterm die wel tot de c.e. stof behoort. De vraag kan dan rijzen in hoeverre die c.e.-eindterm nog in het centraal examen aan de orde kan komen. In verband daarmee wordt de volgende nadere toelichting bij deze regeling gegeven.

Op het centraal examen zullen geen vragen worden gesteld over aangewezen (sub)domeinen en

(1) over eindtermen in andere subdomeinen voorzover die voortbouwen op de daarin omschreven examenstof, tenzij   
(2) de betreffende stof als basaal voor het betreffende vakbeschouwd kan worden.
(3) Wel kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als voor het beantwoorden van de vraag geen bijzondere bekendheid met deze
begrippen nodig is.
(4) Ook kunnen begrippen uit aangewezen (sub)domeinen in een vraag voorkomen, als deze begrippen ook voorkomen in andere (sub)domeinen die wel tot de c.e. stof behoren en waarbij niet de sterke afhankelijkheid van (1) aanwezig is.

 Zie ook : Examen