Community aardrijkskundeZoeken community:


Zoeken voor aardrijkskunde:


Of gewoon bladeren in Davindi.


Op TV voor aardrijkskunde?

edugis_partner

Lesmateriaal

Database (alleen leden-inlog).
Nog geen inlog?
Inschrijven rechtsboven.


Snelmenu


Vragen?

Voor vragen over de website, lidmaatschap, nieuwsbrief etc. kun je de beheerder mailen.


Geolinks

Een landen-overzicht. Per werelddeel gesorteerd. Kaarten, sociale- en fysische informatie en evt. multimedia staan klaar voor gebruik.


Aanmelden bron
Klik op de afbeelding om een voor ons vak interessante website aan te brengen

Spellen voor in de les


Ook een spel bedacht of gebruikt? Mail het naar Abjini Blom


Dobbeltriviant

1

Een eenvoudig spelletje om het jaar mee af te sluiten. Dit spel is afgeleid van de werkwijze waarbij leerstof bestudeerd wordt door het zelf maken van vragen door de leerlingen. Het kost één les als de vragen door de leerlingen zelf moeten worden gemaakt (je kan ze ook zelf maken), het is ook te spelen in één les. Ik ga ervan uit dat de vragen door de leerlingen worden gemaakt, dan is het didactisch gehalte toch hoger en het werk voor de docent minimaal!
Naast de vragen heb je voor dit spel enkele grote houten kleurendobbelstenen nodig (één per groepje), ik vond ze in een speelgoedwinkeltje voor ongeveer 1,50 Euro per stuk (doorsnede 2,5 cm.).

Werkwijze:

[Les 1]

Voorbereiding
Zorg voor voldoende lege blaadjes in de kleuren wit, geel, rood, blauw (A4), één schaar per groep en minimaal één lesboek van de gebruikte methode, evt. een atlas.

Werkwijze
De leerlingen moeten in groepjes meerkeuzevragen verzinnen, bijvoorbeeld per groepje 5 vragen over één hoofdstuk van het boek. Per hoofdstuk schrijf je de vragen op een andere kleur papier. Zorg dat de vragen in 6-voud netjes op het papier worden geschreven, laat de ll het papier ook knippen zodat er 6 kaartjes met dezelfde vraag ontstaan. Dit volstaat als je met meerdere klassen werkt. Heb je maar één klas waar je het spel mee speelt, dan zul je méér vragen moeten laten maken. Per categorie (kleur) heb je er zeker zo'n 10 nodig.

[Les 2]

Voorbereiding
Zorg voor elke groep voor één kleurendobbelsteen, pen en papier, vier stapeltjes vragen van iedere kleur en minimaal één lesboek van de methode die je gebruikt, evt. ook een atlas.

Spelregels:
Het doel is om zo snel mogelijk uit te zijn. Je bent uit als je van elke categorie vragen één vraag juist hebt beantwoord. Dit hou je bij op je scoreformulier. Eventueel speel je meerdere rondjes.

De jongste ll begint. Gooi met de kleurendobbelsteen. Gooi je wit, dan mag je de kleur zelf kiezen. Gooi je zwart, dan is je beurt voorbij! Heb je de gegooide kleur al, dan mag je maximaal nog twee maal gooien. De volgende speler neemt de bovenste vraag van de kleur die je gooit of kiest en leest deze voor. Probeer de vraag te beantwoorden.

Is de vraag goed beantwoord noteer dit dan op het scoreformulier en leg de vraag weg op een aflegstapel. Is deze fout beantwoord, dan wordt het goede antwoord voorgelezen en wordt de vraag onderop de stapel weer teruggelegd. Je moet deze kleur dus nogmaals kiezen.

Let op: Als je denkt dat het antwoord op een vraag niet juist is, dan zoek je dit op in het lesboek of evt. de atlas! Overleg hierover met de groep, evt. met je docent. Blijkt dat je gelijk hebt, dan heb je deze kleur verdient alsof je de vraag juist beantwoord hebt.]

Ruimterover


Het spel Ruimterover heeft als thema "ruimteverdeling" waarbij de conflicterende belangen die bij het verdelen van die ruimte centraal staan. Het spel lijkt op een sterk verkorte versie van Risk, alom bekend. Het is een bordspel voor vier deelnemers waarbij elk een bepaalde rol speelt en het daarbij gestelde doel, ruimte veroveren, moet proberen te bereiken. Er zijn twee varianten van het spel, namelijk "Duinrover" en "Zeerover", waarbij respectievelijk een duinengebied en een stuk kust worden veroverd.
Deelnemers spelen bijvoorbeeld de rol van projectontwikkelaar of natuurbeschermer, met als doelstellingen het ontwikkelen van een jachthaven of het behoud van natuur. De ruimte wordt veroverd door middel van het gooien van een dobbelsteen, het spelen van actiekaarten en het beantwoorden van vragen. In totaal neemt het spelen hooguit 25 minuten in beslag.

Lespakket
Voor docenten is er een lespakket, dit bevat 8 spellen (4x zeerover en 4x duinrover) en een lesbeschrijving met verwerkingslessen voor vmbo en havo. Voor het vmbo bestaat deze les uit het tekenen van een kaart waarbij zij zelf de ruimte moeten zien te verdelen over de verschillende belangengroepen. Voor havo/vwo bestaat de verwerkingsles uit een debat met betrekking tot het verdelen van de ruimte. De aanduiding per niveau is natuurlijk alleen een indicatie, volgens mij kun je met vmbo klassen ook prima een debat voeren en met havo/vwo klassen lekker aan het tekenen.

Klein puntje van kritiek
De makers van het spel geven aan dat dit het beste aansluit bij het vak aardrijkskunde. Maar in de kenniskaarten zit een aantal vragen die ik er zelf dan toch liever niet in had gezien, zoals: Wat is een zeeraket? (antwoord: Een plant met vetachtige bladeren). Wil je dit soort vragen eruit halen, dan blijven er toch nog genoeg goede vragen over, gelukkig.

Wat kost het?
Het lespakket kost 30 Euro (8 spellen en lesbeschrijving)
Het spel kost 20 Euro (2 spellen: duinrover en zeerover).

Bestellen:
Ruimterover is te verkrijgen bij Stichting Duinbehoud


Vlaggenspel


Het Vlaggenspel van "Tactic" bevat de vlaggen van alle (192) landen van de wereld. Op elk kaartje wordt vermeld in welk werelddeel het betreffende land ligt, er staat een aanduiding van de ligging op (kaartje) en er wordt vermeld wat de hoofdstad is. Ook staan er nog enkele geografische aanwijzingen over het te raden land op en zit er een wereldkaart bij het spel.

Het is de bedoeling kaartjes te verdienen door te raden (of weten) van welk land de afgebeelde vlag is. Op zich niet bijster geografisch natuurlijk. Maar omdat het ook loont om te weten wat de hoofdstad van dat land is en vanwege de mogelijkheid om de geografische aanwijzingen te gebruiken, leer je toch landen en hun hoofdsteden kennen. Bovendien ontwikkel je ook een kaartbeeld van de wereld, doordat de ligging van elk land wordt aangegeven en de mogelijkheid bestaat om het land op de wereldkaart op te zoeken.

Een leuk spel met veel variatie mogelijkheden. In groepjes te spelen, maar ook als quiz met de hele klas te gebruiken. Je zou bijvoorbeeld alleen de kaartjes van bepaalde landen (Bijv. per werelddeel of de EU) kunnen gebruiken. Zo kun je met één spel ook een verdeling voor meerdere groepjes maken. Verder kun je de landen bijvoorbeeld op laten zoeken in de atlas. Kortom, ook een prima spel om zelf verder uit te bouwen.

Wat kost het?
Bij Bart Smit betaal je er 11,95 Euro voor.
Bronnen: De landenindeling is op basis van de landen in de wereld vastgesteld in mei 2002, bron van de vlaggen "The Flag Institute" UK. Meer over de uitgever: http://www.tactic.net

Vlaggenspel


Pictionary in de klas.

Voorbereiding
Kies 20 á 30 begrippen, landen, e.d. die je als docent met de klas wilt bespreken of oefenen. Zet de begrippen op aparte kaartjes. Let erop dat de begrippen geschikt zijn om te tekenen, alhoewel ze ook niet te eenvoudig moeten zijn, er moet nog wel wat te puzzelen overblijven. Zorg voor een lokaal met een goed bord en tekenmateriaal voor op het bord.

Werkwijze
Het spel kost één les. Verdeel de klas in ongeveer 4 teams, (geef de teams een leuke naam voor een extra wedstrijdelement) en geef aan in welke volgorde de teams gaan spelen.

Spelregels
Eén speler van het eerste team komt voor de klas en krijgt een kaartje met daarop een begrip. Het betreffende begrip moet door de speler op het bord worden getekend, waarbij niet mag worden geschreven (er mag wel worden genummerd).
De rest van de betreffende groep moet nu proberen binnen één minuut het begrip te raden. Lukt dit, dan heeft de groep een punt, lukt dit niet, dan mag de volgende groep het (meteen) zeggen. Lukt dit ook niet dan krijgen de volgende groepen een beurt, net zolang tot het begrip geraden is.
Leg een geraden begrip weg op een aflegstapel. Leg een niet geraden woord weer onderop de speelstapel.
Per groep komen er 3 begrippen aan bod. Tenslotte wordt er (zonodig) een finale gespeeld tussen de twee groepen met de hoogste score.

Variant
Op dezelfde manier kun je ook Hints spelen, waarbij de begrippen moeten worden uitgebeeld. Vergeet daarbij niet gebruik te maken van het speciale gebaar voor: "klinkt als", namelijk een trekje aan het oor, en het gebaar waarmee je de lettergrepen aanduidt: een aantal vingers op de onderarm. Je zult voor deze variant waarschijnlijk wel andere begrippen moeten kiezen.