Community aardrijkskundeZoeken community:


Zoeken voor aardrijkskunde:


Of gewoon bladeren in Davindi.


Op TV voor aardrijkskunde?

edugis_partner

Lesmateriaal

Database (alleen leden-inlog).
Nog geen inlog?
Inschrijven rechtsboven.


Snelmenu


Vragen?

Voor vragen over de website, lidmaatschap, nieuwsbrief etc. kun je de beheerder mailen.


Geolinks

Een landen-overzicht. Per werelddeel gesorteerd. Kaarten, sociale- en fysische informatie en evt. multimedia staan klaar voor gebruik.


Aanmelden bron
Klik op de afbeelding om een voor ons vak interessante website aan te brengen

N I E U W S- N I E U W S- N I E U W SAardrijkskunde dreigt tot keuzevak gedevalueerd te worden
In het KRO -radioprogramma 'I op de middag' is uitgebreid aandacht besteed aan dit dreigende probleem waar de politiek het vak mee opzadelt.
'Met alle aandacht voor geschiedenis, er is die Canon, we moeten ons weer bewust worden van ons verleden om te weten wie we zijn en waar we trots op moeten zijn, lijkt het vak aardrijkskunde een beetje een ondergeschoven kindje te worden. En dat blijkt ook uit de plannen van minister van onderwijs Maria van der Hoeven want zij is met het plan gekomen om van Aardrijkskunde een keuzevak te maken. Nu zijn beide vakken nog verplicht, maar dat gaat dus waarschijnlijk veranderen.'
Willem Korevaar, Ivo de Wijs en Marijke van Schendelen (voorzitter KNAG) en Erik Balemans van de VVD doen er in een interview hun zegje over. Na te luisteren bij de KRO.

LAAT LEERLINGEN ZELF KIEZEN
‘Maak van geschiedenis een verplicht vak, kabinet!’ riep het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in de Volkskrant vorige week. Geschiedenis verplicht in alle profielen. Ja, dat wil elk vak wel. En voor elk vak zijn goede argumenten te bedenken. Maar daar gaat het niet alleen om. Het gaat vooral om de leerling in het onderwijs. Die is mans genoeg om te kiezen. En leraren moeten hun vak zo brengen dat leerlingen het kiezen. De minister van onderwijs ziet dat soms anders. Op 14 september j.l. sprak de minister met de vaste kamercommissie over geschiedenis en aardrijkskunde in het profiel Economie en Maatschappij. De minister wil geschiedenis verplicht stellen, maar aardrijkskunde niet. Toen een aantal partijen daar kritische vragen over stelde met het argument dat aardrijkskunde net zo goed bijdraagt aan de burgerschapsvorming als geschiedenis, bleef de minister bij haar voorstel. Helaas bekijkt de minister de zaak niet vanuit het perspectief van de leerlingen in het profiel Economie & Maatschappij. Deze leerlingen worden door de uitspraak van de minister beknot in hun keuzevrijheid. Er blijft immers maar één keuzevak over binnen dit profiel. Jammer. Dat vindt ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, dat eerder samen met veel prominenten uit bedrijfsleven en wetenschap een petitie onderschreef waarin gevraagd werd om een gelijke behandeling van aardrijkskunde en geschiedenis. Ons inziens komt een keuzemenu de ontwikkeling van de leerling ten goede. Opmerkelijk trouwens dat in een eerder stadium de minister zelf voor meer keuzevrijheid voor leerlingen en voor scholen pleitte; dit was zelfs één van de kernpunten uit haar herzieningsvoorstel tweede fase. Het is goed om van de geschiedenis te leren, maar het is ook bijzonder nuttig als je als zakenman, ambtenaar, toerist of arts wat weet van het gebied waar je mee te maken hebt .Over zulke zaken leer je bij aardrijkskunde. Leerlingen hebben zeker in deze tijd naast historisch besef ook geografisch besef nodig. En geografisch besef is méér dan topografische kennis zoals blijkt bij Katrina en Rita. Bij aardrijkskunde in de bovenbouw havo/vwo gaat het over het klimaatvraagstuk, over de problematiek van de waterbeheersing in Nederland, over de rol van Nederland als distributieland, over verschillen en samenhang in Europa, over migratie en mobiliteitsvraagstukken, over de milieuproblematiek op nationale en mondiale schaal, over mondiale veranderingen zoals de opkomst van China, kortom over een wereld in verandering dichtbij huis en ver weg. Kennis hierover brengt leerlingen een beeld bij van de wereld om hen heen. Onmisbaar om als (wereld)burger te functioneren, zowel nu als in de toekomst. Kijk de krant er maar op na. Wereld in verandering, tijd én ruimte, geschiedenis én aardrijkskunde dus! Marijke van Schendelen is voorzitster van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en Joop van der Schee werkt als lerarenopleider bij het Onderwijscentrum VU.

Prop in Popocatépetl levert groot gevaar op
Popocatepetl vulkaan
Op 24 december 1994 werd de Popocatépetl weer actief na zo’n 67 jaar te hebben geslapen. Hij stootte grote aswolken uit, en op 29 maart 1996 steeg er magma op dat in de kraterpijp afkoelde en daar een prop vormde. Sindsdien zijn er meer dan 25 van dergelijke proppen gevormd, die steeds bij een volgende uitbarsting werden vernield of naar buiten geduwd. De nieuwe proppen kwamen steeds hoger in de kraterpijp te zitten. Nu is het magma zo hoog gestegen dat de rand bijna wordt bereikt; bij een volgende explosie zou dat een ramp tot gevolg kunnen hebben.(bron NGV)
Lees verder

Katrina: voor- en na de ramp
Een goed gemaakt overzicht van MSN/ NBC. Zeer gedetailleerde luchtfoto's, die naast elkaar in beeld worden gebracht en inzoombaar zijn. Klik hiervoor op het camera- icoontje.
Rechts is al een overzicht klaargezet met de meest aansprekende plekken.

Protest aardrijkskunde docenten tegen beperking keuzevrijheid leerling :
Op 13 september om 13.45 uur houdt het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap namens een groot aantal ondertekenaars van een petitie, een pleidooi om leerlingen meer vrijheid te bieden zelf vakken te kiezen. Ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onderschrijft deze petitie. De minister van OC&W wil eindexamenleerlingen in het profiel Economie en Maatschappij verplichten geschiedenis op te nemen in hun pakket. Daardoor is er minder keuze om een vak als aardrijkskunde of een extra moderne vreemde taal te kiezen. De verplichting (tot geschiedenis) en de verminderde keuzevrijheid voor leerlingen en scholen druist geheel in tegen het beleid van de minister die eerder aangaf scholen en leerlingen juist meer keuzemogelijkheden te willen geven. (Bron: ANP)
Lees verder

Overzicht over ramp in Azië
Achtergronden en laatste nieuws. Hoe groot is de kans dat het ons land overkomt?
Lesmateriaal bij Kennisnet voor PO en VO.

Zoeken in Davindi:Tsunami

Engels meisje redt mensen dankzij aardrijkskunde-les
Tienjarige (!) Tilly Smith uit Engeland herkende de verschijnselen die voorafgaan aan een tsunami: kolkende- en terugtrekkende zee. Ze waarschuwde daarop haar familie en anderen op het strand. Ook het hotel waar ze logeerde reageerde snel. Daardoor waren er op dat stuk kust bij Phuket dus geen doden of gewonden te betreuren. Tilly had net twee weken daarvoor een les bij aardrijkskunde gehad waar op de verschijnselen en oorzaken van een tsunami was ingegaan.
Lees het bericht in het Engels

KNAG: hearing 2 maart

KNAG: hearing over de concept syllabus examenstof ce havo/ vwo.
In augustus 2003 heeft het KNAG het rapport Gebieden in Perspectief aangeboden aan de minister van OC&W. Het bevatte het nieuwe examenprogramma voor de Tweede Fase vanaf 2007.
Op dit moment ligt een concept ter bespreking voor: de syllabus aardrijkskunde voor het Centraal Examen deel van nieuwe eindexamenprogramma.
Lees meer....PDF[35kb]
Online enquête bij CEVO (klik op 'enquête')

Examen 2004

Het is een flink aantal collega's in het verkeerde keelgat geschoten dat bij de CEVO steeds weer zaken verkeerd gaan bij aardrijkskunde.

Lees het commentaar van Rob van der Vaart op het VWO-examen aardrijkskunde.

Nationale beeldbank

20-04-2004
Zoek de foto's!
Met de Nationale beeldbank kun je nu de vergane (?) glorie van je stad of dorp weer terug halen. In zwart-wit. Leuk om eens te vergelijken met de huidige situatie en dan ....hoe komt dat?

http://beeldbank.nationaalarchief.nl/index.php
19-04-2004

Klimaatveranderingen en jongeren

Fair Nature is een jonge stichting die zich inzet voor het milieu o.a. door middel van het geven van lezingen aan jongeren op het Voortgezet Onderwijs.De lezingen sluiten uitstekend aan bij lesprogramma's van Aardrijkskunde, Maatschappijleer en/of Biologie. Jongeren worden betrokken in een spannend en enthousiast verhaal over klimaatverandering aan de hand van zelf uitgevoerde projecten. De gastspreker is één van de onderzoekers en kan daarom uit eigen ervaring spreken. Aan het einde van de lezing wordt de discussie aangegaan om jongeren zelf tot nadenken te bewegen. Deze wordt keer op keer met succes gevoerd, mede omdat leerlingen op hun eigen niveau de discussie aangaan en realiseren dat zij zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de natuur.

World Earthday

World Earthdayvan Globe op 22 april.

Op deze dag is er met Globe overal ter wereld tussen 11.00 en 13.00 uur naar de hemel gekeken om de wolken te "meten" d.w.z. welk type zie je en , nog belangrijker,  zie je ook vliegtuigstrepen- condens van de straalmotoren - en welke soort!
Via het internet m.b.v. een invulformulier- online- hebben velen een steentje bijgedragen aan het onderzoek naar de invloed die vliegtuigstrepen schijnen te hebben op het klimaat. 
Meer info...

40 miljoen Chinezen vrijgezel

40 miljoen Chinezen vrijgezel door lage geboortecijfers vrouwen
Het onevenwicht in demografische groei tussen mannen en vrouwen zal ertoe leiden dat tegen 2020 in China 40 miljoen mannen zonder partner zal zitten. Eén en ander is het gevolg van de één-kindpolitiek in China en de selectieve abortussen. Het gaat om een ernstige bedreiging voor de toekomst van de welvaartstaat die China wil uitbouwen.
Het verschil in geboortecijfers tussen mannen en vrouwen in China is momenteel 116 jongetjes voor elke 100 meisjes. Het verschil is vooral alarmerend op het platteland, waar nog steeds de traditie in ere wordt gehouden dat een zoon veel waardevoller is dan een dochter. Een zoon staat op het platteland garant voor het onderhoud van de ouders op hun oude dag. Een dochter verlaat het ouderlijk nest namelijk om te huwen, en bovendien moeten de ouders een aanzienlijke bruidsschat voorzien.
De één-kindpolitiek in China werd eind jaren '70 ingevoerd. Sindsdien worden meisjes vaak afgestaan aan weeshuizen of worden gewoon weggeaborteerd. Alhoewel deze laatste praktijken steeds minder voorkomen, onder meer door een verbod op echografiën, blijft de kloof tussen het aantal jongetjes en meisjes die worden geboren verbreden.
De situatie is vooral ernstig in de zuidelijke provincies Canton en Hainan. Daar worden voor elke 100 meisjes 130 jongetjes geboren. Over enkele decennia zal één op vier mannen daar geen echtgenote meer vinden.
Een andere factor die hierin meespeelt is een toename van het aantal vrouwen dat wordt gekocht of zelfs ontvoerd om duizenden kilometers verder te huwen met een onbekende.
8-03-2004
Bron: Gazet van Antwerpen

10 nieuwe bij Europese Unie

10 nieuwe bij Europese Unie...uh, welke ook al weer?
Informatieve- en flash(y) site van Min van Buitenandse zaken over de EU. Aandacht voor alle zaken rondom de nieuwe staten, maar ook voor landbouw, importbeperkingen, vrij reizen etc. Keuzemogelijkheid naar schoolniveau. Er is een prijsvraag aan gekoppeld.
http://www.unite-eu.nl/ 16-02-2004

Kashmir

Zaterdag 3 januari 2004
De Indiase premier Vajpayee heeft voor de Pakistaanse televisie gezegd dat hij bereid is tot een open dialoog over Kashmir. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het gebied bij India hoort, maar toch bereid te zijn er open over te praten. Volgens hem kunnen Pakistan en India er samen uit komen, al zal dit veel tijd kosten.
Vajpayee is in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad om daar de bijeenkomst bij te wonen van zeven Zuid-Aziatische landen. De 79-jarige Indiase premier werd verwelkomd door zijn Pakistaanse collega Jamali. Het is onduidelijk of Vajpayee ook de Pakistaanse president Musharraf zal spreken.
Het is voor het eerst in vijf jaar dat een Indiase premier in Pakistan is. In 2002 bracht het conflict over het omstreden grensgebied Kashmir beide kernmachten nog op de rand van een oorlog.

Beeldverslag

N I E U W S- N I E U W S- N I E U W S


Noordzee: de zee in het hoofd!

noordzee in kaart
De Noordzee op een andere manier in kaart gebracht.
Welke verbanden zijn er tussen gasvelden en vogeltrek?
In 421 kaarten worden verschillende thema's belicht in een zee die zo leeg oogt, maar vol verassingen zit.
Het boek (atlas) is in de boekhandel verkrijgbaar.
Voor een blik op de verschillende kaarten kun je naar de website waar je verschillende van die thema's met elkaar kunt combineren.

Onderbouw : (Hoe) Moet Dat Nou ?

Leergebieden In De Onderbouw
Tweederde van alle scholen voortgezet onderwijs doet al 'iets' met leergebieden, zo zegt de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming. Van de 15% scholen die nu een leergebied heeft ingevoerd, geeft 54 procent 'Mens en Natuur'. Mens en Maatschappij komt bij 31 procent van de scholen met een leergebied voor.
Vaak worden aardrijkskunde en geschiedenis gecombineerd; iets minder aardrijkskunde, geschiedenis en economie.
Voor de meest recente informatie www.knag.nl daar vindt u ook op de onderwijssite het eigen rapport over de kerndoelen dat het KNAG in opdracht van het Ministerie in december 2002 heeft aangeboden aan de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming.

Zes stedelijke netwerken

Zes stedelijke netwerken en ook nog groen DEN HAAG | 'Er zijn geduchte internationale concurrenten'. De zin staat halverwege de Nota Ruimte die het kabinet eind volgende maand officieel presenteert. De zin vat de drijfveren in het rapport van ongeveer 170 kantjes kernachtig samen. De koers die tot 2030 de ruimtelijke ordening in Nederland bepaalt, is gericht op groei. Groei van Schiphol, de Rotterdamse haven, (glas)tuinbouw, stedelijke centra, infrastructuur, bedrijventerreinen en woonwijken. Bundeling van al deze activiteiten in zes 'stedelijke netwerken' moet zorgen dat er ruimte blijft voor natuur en recreatie.
Bron :Haagsche Courant
Meer lezen...

Grote regionale inkomensverschillen

Grote regionale inkomensverschillen in de afgelopen halve eeuw
De inkomensverschillen tussen provincies zijn in de periode 1950-2000 sterk veranderd. In de kustprovincies is het gemiddeld besteedbaar inkomen minder sterk toegenomen dan landelijk. Daarentegen is in het binnenland het inkomen naar verhouding sterk gestegen. In veel grote steden is de inkomensontwikkeling achtergebleven.
2-2-2004 Bron: Haagsche Courant

Landing op Mars:

Landing op Mars: geografisch staaltje!
Naast een enorme technische en natuurwetenschappelijke prestatie is de landing op Mars ook een geografische prestatie nl. het bepalen van de juiste landingsplek.
Deze moest aan een aantal (geografische) eisen voldoen.
Lees verder...


Aardbeving in Iran

Vrijdag 26 december 2003.
Aardbeving in Iran maakt duizenden slachtoffers. In het zuid-oosten van Iran is o.a. de plaats Bam enorm getroffen door een aardbeving (28.840°N, 58.344°E) van 6.3 op de schaal van Richter. De stad heeft een zeer oude en slechte kwaliteit huizenbouw. Veel gebouwen zijn al meer dan 300 jaar oud en bestaan uit stro en leem. Een kaart van Iran met daarop o.a. de aardbevingen die het land al eerder geteisterd hebben.
Beeldverslag NOS journaal
Informatie over aardbeving