Community aardrijkskundeZoeken community:


Zoeken voor aardrijkskunde:


Of gewoon bladeren in Davindi.


Op TV voor aardrijkskunde?

edugis_partner

Lesmateriaal

Database (alleen leden-inlog).
Nog geen inlog?
Inschrijven rechtsboven.


Snelmenu


Vragen?

Voor vragen over de website, lidmaatschap, nieuwsbrief etc. kun je de beheerder mailen.


Geolinks

Een landen-overzicht. Per werelddeel gesorteerd. Kaarten, sociale- en fysische informatie en evt. multimedia staan klaar voor gebruik.


Aanmelden bron
Klik op de afbeelding om een voor ons vak interessante website aan te brengen

GIS in het aardrijkskunde-onderwijs


Gis
Op deze plek kunnen jullie op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Geografische Informatie Systemen in het aardrijkskunde- onderwijs.
Dit kan een belangrijke rol gaan spelen als vernieuwing in het aardrijkskunde-onderwijs .
GIS is uitermate geschikt om aardrijkskunde te leren.
Het gaat hier om een toepassing van ICT die in alle facetten van ons vak en op alle niveaus aan de orde kan komen.

Te denken valt aan het hier plaatsen van lesmateriaal, data-downloads, software besprekingen, tips etc.
Mocht je hieraan ook een bijdrage willen leveren dan graag aan de beheerder.


We zien hier GIS als een Geografisch Informatie Systeem in de "engere" zin: software die in staat is om data met een ruimtelijke inslag te manipuleren, veranderen en weer te geven is in een kaart.
Enkele voorbeelden hiervan zijn ArcView van ESRI, GeoMedia van Intergraph en Mappoint van Microsoft.


Nieuwsberichten rondom GIS


Nascholing VU Amsterdam 2006: Leren werken met GIS
15 maart 2006 start er weer een nascholing omtrent het gebruik van GIS in de klas. Voor meer informatie..

Wereld GISdag 16 -11
Het Kadaster inspirereerde 140 basisscholen met geografie. Op woensdag 16 november 2005, ter gelegenheid van Wereld GISdag, bood het Kadaster 140 basisscholen de nieuwste Wandkaart van Nederland aan. De heer B. van de Griendt, directeur van basisschool De Johannesschool in Arnhem, ontving officieel om 09.30 uur van de heer H. Westerbeek, directeur van Kadaster Arnhem, in het bijzijn van de heer E. Postma, directeur van het KNAG (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), de Wandkaart van Nederland.
Lees meer...

GIS en onderwijs forum: er is nu een forum geopend voor docenten die vragen hebben over GIS. Dat kunnen technische vragen zijn , maar ook over hoe je dat in de les kunt gebruiken, welke methodes er zijn of software. Wellicht kun je elkaar tips geven over waar je data van landen vindt of eigen gemaakte data uitwisselen. Van harte aanbevolen voor de collega's die al bezig zijn met het ontwikkelen van lesmateriaal naar aanleiding de nascholing in maart. Het forum..

KNAG-dag 2004 en GIS
Workshop (10) 'GIS in het VO' (zip) + steden data (zip). Kijk ook bij Dalton Voorburg.
Presentatie (Powerpoint) 'GIS en de toekomst van het aardrijkskundeonderwijs' staan online.

Powerpoint download (500kb)
Powerpoint online bekijken (alleen IE)
 

10-08-2003 EDUGIS
Een aantal grote data-leveranciers start een zogenaamd GIS-onderwijsportaal op het internet: EduGis. Dat betekent dat het mogelijk wordt voor het hele onderwijs om vanaf deze site met allerlei soorten data te werken. Hetzij online via een zgn. viewer in de browser of door het downloaden van de data.
Data  waar je dan aan moet denken: satellietbeelden eigen omgeving, topografische kaarten, thematische kaarten/ kaartlagen. Het mooie van GIS is dat je al deze data in een beeld op elkaar kunt leggen en dan samenhang tussen de verschillende onderdelen (lagen) kunt gaan ontdekken.
De datasets zullen ondersteunt gaan worden met lesmateriaal dat zo in de klas te gebruiken is.

De leveranciers zijn voorlopig: Kadaster , ESRI, Bridgis, Geodan , Topografische Dienst.

Hoe het een en ander technisch zal gaan en welke thema's aan de orde zullen komen zal binnenkort duidelijk worden. Al met al een grote doorbraak in het proces van verGISsing van het onderwijs.

12-08-2003
Ook de KNAG ziet de waarde van GIS in en heeft  deze week aan de minister aangeboden bovenbouwnota GEBIEDEN IN PERSPECTIEF GIS op p.35 expliciet genoemd als vakspecifieke ICT toepassing.

juli 2003
Malmberg heeft voor haar methode Wereldwijs gekozen voor het meeleveren van een GIS. Een Nederlandse vertaling van ArcVoyager met daarbij een flinke hoeveelheid Nederlandse data. Hierbij is lesmateriaal geschreven waardoor leerlingen vanuit het werkboek met echte GIS een stuk geografische kennis op doen. Voorlopig is er in het nieuwe deel 3 en een katern in de bovenbouw intergraal GIS ingebouwd.

Wil je meer weten over GIS en wat je er mee kunt? Op de site van o.a. Geodan kan dat. 

juli 2003
Jong geleerd, is oud gedaan

GIS moet het onderwijs in, van Basisvorming tot en met de Tweede Fase. Docenten breken een lans voor GIS-gebruik op school en roepen de overheid en leveranciers op data beschikbaar te stellen. "De kiem voor voldoende instroom in de geo-opleidingen kan worden gelegd op de basisschool, maar de echte groei zal op de middelbare scholen moeten plaatsvinden." Lees het coverartikel van Willem Korevaar en Remco Koenders in VI MAtrix , blad voor GIS professionals.

April 2004  EduGis

EduGis , het initiatief van een aantal geo-data leveranciers , met de VU en de Community Aardrijkskunde als onderwijskundige poot, heeft definitief het portaal van de grond en een test versie in de lucht. Bij deze GIS- dataviewer - gewoon via de browser- zijn een tweetal lessen in ontwikkeling voor modules in de Tweede fase. Leerlingen kunnen geheel on-line bezig zijn met GIS. Het geheel is GRATIS te benaderen. Komend schooljaar moet het een en ander beschikbaar komen. Natuurlijk worden de docenten de helpende  hand geboden om met het GIS om te leren gaan.


Nascholing GIS bij de Vrije Universiteit

GIS in de klas: 2004- 2005

Het was een eerste kennismaking met wat GIS is, wat kan en niet kan. Een hands-on kennismaking met diverse programma’s, zoals EduGIS, ArcView en ArcVoyagerWereldwijs.

Modern aardrijkskundeonderwijs kan niet om Geografische Informatie Systemen (GIS) heen, want ze helpen aan de hand van digitale kaarten veranderingen in de wereld om ons heen snel en efficiënt te analyseren.
Het werken met GIS is steeds belangrijker aan het worden in het bedrijfsleven en bij de overheid. Goed om leerlingen daarop voor te bereiden.

Samenwerking en profileren van het vak
Zeventien collega's uit alle windstreken hebben de workshop gevolgd. Vooral zelf aan het werk met GIS programmatuur, zowel de internetversie Edugis als de standalone toepassingen van Arcview. Na een hele dag hard werken was het merendeel zo enthousiast dat er een vervolg komt en nog belangrijker dat vijftien docenten of in de klankbordgroep voor Edugis plaats hebben genomen en/of meedoen aan het maken van lessen met GIS.
De beste lessenmakers krijgen de beschikking over een complete netwerkversie van Arcview. De bedoeling is om de resultaten van beide initiatieven weer ter beschikking te stellen aan iedereen in Nederland die ook aan de gang wil gaan met GIS in de klas.
Kortom met GIS kan een goede stap worden gezet om ons vak te profileren binnen de school! 

Besloten is om een forum op te zetten bij de community speciaal voor dit onderdeel.

GIS in VO?

Dat er voor aardrijkskunde  veldwerk en GIS een belangrijke samenwerking kunnen aangaan bewijst het onderzoek naar verkeersmodaliteiten in het kader van de module Vervoer en migratie van de Dalton uit Voorburg. Leerlingen die zelf data hebben verzameld en vervolgens eigen kaarten konden maken in ArcView. Het betreft een pilotproject in samenwerking met ESRI.


GIS dag 2003 19-11

Het was weer zover! Gemist??
Wilt u toch ook eens van dichtbij bekijken wat er met GIS allemaal gedaan wordt?
Lees dan de uitnodiging van Frans de Vroege, docent Geo-informatie en GISOpleiding Geodesie/Geo-informatica.


Wat is GIS????

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Dat "Geografisch" wil niet zeggen dat het alleen voor geografen interessant is. Geografisch duidt op het soort data dat gebruikt wordt. Het zijn nl gegevens gekoppeld aan een ruimtelijke object. Een lokatie, een plek op aarde.
Postcodes, lengte- en breedtegraden zijn voorbeelden van deze ruimtelijke gegevens. Met software kan een computer die gegevens in een kaart presenteren. Zo'n kaart kan dan gebruikt worden door analisten bij politie, managers, biologen, makelaars, planologen, overheden etc.

Het is dus een kaart met daarachter een heleboel gegevens. Dat is wezenlijk anders dan een getekende kaart in bv CAD of Paint.

Software zorgt er voor dat de data die wordt ingetypt op het scherm kan verschijnen en bijvoorbeeld de spreiding van gestolen wapens in één oogopslag kan tonen. Gewapende overvallen, moorden en XTC transporten kunnen in kaart worden gebracht en ganalyseerd. Een samenhang met allerlei socio- economische data kan dan mogelijk aangetoond worden.

In de politieserie The District werd dit onder leiding van politie commissaris  Jack Mannion (Craig T Nelson) in beeld gebracht. Er werd tijdens de opname ook daadwerkeljk met de software gewerkt onder leiding van een GIS deskundige. Kaarten gebaseerd op de werkelijkheid en waarheid.

Door het op elkaar leggen van meerder lagen met data bv een topografische kaart, satellietbeeld en spreiding van bv roofovervallen kan begonnen worden aan een analyse van het probleem. Het is dus een hulpmiddel bij het overzichtelijk maken van data/ gegevens.

De data die in een GIS zitten (en er ooit ingetypt zijn!) kun je zien als een database. Je kunt er dan ook net als bij een database allerlei bewerken van die data op los laten. Je kunt uit al die roofovervallen bv laten zien waar ze het meest voorkomen, per dag, tijdstip.

Ook kun je zelf data aanmaken. Het gedane veldwerk door leerlingen laten weergeven in een kaart en dan volgend jaar de getallen alleen maar hoeven aan te passen zodat je weer een nieuwe kaart hebt. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om te vergelijken.

Kaartanalyses maken door in te zoomen, kaartschaal, relatieve/ absolute afstand, gradennet, presentaties maken, zelf vectorkaarten maken, RS beelden importeren etc. Kortom de mogelijkheden zijn enorm, maar moeten allemaal  (nog) ontdekt worden. Lesmateriaal dat met GIS werkt moet nog op grote schaal ontwikkeld worden, er zijn al een paar voorbeelden.

In ieder geval een uitdaging om via GIS het vak nog meer maatschappelijk relevantie te geven.

Democratisering van gegevens: burgers moeten in staat zijn de gegevens van de overheid, die in steeds grotere mate digitaal wordt opgeslagen en gepubliceerd, te kunnen controleren en zelf anders te gebruiken en te interpreteren.
GIS is een ICT- toepassing die steeds meer gebruikt wordt in vele organisaties, bedrijven en overheden. Alle provincies gaan over op het beheren van al hun gegevens mbv een GIS. Met een druk op de kaart kan dan een grote hoeveelheid gegevens over dat perceel, gebied etc. te voorschijn worden gehaald.

Leerlingen zullen dus in steeds grotere mate in aanraking komen met GIS. Nu al kun je op verschillende websites online kaarten op GIS gebaseerd gebruiken om informatie over bv veiligheid in de woonplaats op te vragen.
In veel  vervolgopleidingen wordt gewerkt met GIS technologie: journalistiek, TV, planalogie, Geodesie, Vastgoed, management etc.


GIS in PO?

Hier kun je o.a. de eindscriptie van Remco Koenders lezen over GIS in het (basis)onderwijs: Onder welke omstandigheden en op welke wijze kunnen GIS-technieken succesvol worden ingezet in het basisonderwijs? Met tips en voorbeelden. Aanrader!

GIS technieken in het leven van alle dag...

Animatie die laat zien hoe GIS technieken in het leven van alle dag op de achtergrond aanwezig zijn. Tijdens de animatie zijn voorbeeldkaarten te zien van bedrijven die GIS inzetten.
 
Meer over GIS- Data, soft-en hardware    ------>