Community aardrijkskundeZoeken community:


Zoeken voor aardrijkskunde:


Of gewoon bladeren in Davindi.


Op TV voor aardrijkskunde?

edugis_partner

Lesmateriaal

Database (alleen leden-inlog).
Nog geen inlog?
Inschrijven rechtsboven.


Snelmenu


Vragen?

Voor vragen over de website, lidmaatschap, nieuwsbrief etc. kun je de beheerder mailen.


Geolinks

Een landen-overzicht. Per werelddeel gesorteerd. Kaarten, sociale- en fysische informatie en evt. multimedia staan klaar voor gebruik.


Aanmelden bron
Klik op de afbeelding om een voor ons vak interessante website aan te brengen

B O E K- E E N- B E E T J E- B E U ??


Bent u iemand die er inmiddels aan toe is, om het leren weer "terug te geven aan de leerlingen"?
Die ertoe neigt de lesmethode meer als bron en naslagwerk dan als "standaard productiestraat" te willen gebruiken? Die ervaren heeft dat leerlingen met meer betrokkenheid werken als zij leren hoe zij zichzelf doelen stellen en die vervolgens in eigen regie en met de nodige begeleiding uitvoeren?
En dat alles in een afwisseling tussen zelfstandig werken en samenwerken? Die niet vies is van ICT maar ook niet bezig is om zijn lessen zo digitaal mogelijk te willen maken?

Dan bent u misschien degene die wij zoeken!  De community probeert om wat ideeën en ervaringen hierover te verzamelen en aan iedereen ter beschikking te stellen. Zelf een idee of een voorbeeld?
Meer informatie bij de beheerder.


Voorbeelden

Op deze pagina komen zoveel mogelijk voorbeelden te staan van materiaal waarbij het er anders aan toe gaat dan het boek.

Remote sensing

Satelleo: een digitale lessenserie m.b.t , die uitmondt in een praktische opdracht voor de bovenbouw h/v . Leerlingen gaan mbv het Bosatlas Remote Sensing programma (in België BEO)  hun eigen omgeving in kaart brengen. Oorspronkelijk was dit schriftelijk materiaal bij het Space Expo- lokaal. Gedigitaliseerd door Eric Nieuwenhuizen (Erasmus College, Zoetermeer) .

mail je wijs

Mail je wijs: een samenwerkingsproject van Eric Nieuwenhuizen (Erasmus College, Zoetermeer) met (het VCLDen Haag) Arnold Schilt.
Het is de bedoeling om een uitwisseling van gegevens tussen leerlingen uit Zoetermeer en Den Haag via e-mail tot stand te brengen. Die uitwisseling is essentieel, gezien de onderlinge afhankelijkheid: leerlingen van het VCL werken de uit Zoetermeer aangeleverde informatie uit en leerlingen van het Erasmus College doen dat met de gestuurde gegevens over Den Haag.
Zo is men intensief met elkaars stad bezig. En uiteraard ook met de eigen stad, omdat daarover ter plaatse informatie wordt verzameld.
Niet alleen de informatie wordt digitaal aangeleverd, ook het eindproduct is geheel digitaal. Elk groepje leerlingen maakt een eigen site met betrekking tot het gekozen onderwerp, die gekoppeld wordt aan de sites van de andere groepen, zodat er één geheel ontstaat.

PowerPoint

Powerpoint- presentaties van Rene Hoytink
Deze docent laat zien dat je met het programma PowerPoint illustratieve zaken kunt maken voor het vak. Het materiaal is zeer divers en methode-onafhankelijk te gebruiken. Van klimaten, het maken van een dwarsdoorsnede tot aan modules uit de 2efase is er materiaal aanwezig. Soms wel wat downloadtijd nodig.

Haagse Beek

Haagse Beek door Joop de Man (Populier Den Haag)
Voorbeeld van aardrijkskunde in de eigen omgeving- los van de methode ontwikkeld (met ICT).

Parijs ligt aan de Seine, door Londen stroomt de Thames, Amsterdam ligt aan de Amstel en het IJ, Maastricht heeft de Maas en Den Haag? Den Haag heeft De Beek.

Maar waar ligt de beek en hoe is deze ontstaan? Heel wat inwoners van Den Haag kunnen hierop geen antwoord geven. Misschien geldt dit ook voor jou. En dat is jammer want de Beek speelt in de geschiedenis en bij de ontwikkeling van Den Haag een belangrijke rol. Bovendien levert de Beek mooie plaatjes op zoals je hiernaast kunt zien. En als inwoner van Den Haag mag je best wat van je stad weten. Daarom een “speurtocht” naar het ontstaan en de loop van de Haagse Beek.

Powerpoint: Haagse Beek (6mb)- de lesstof voor de leerlingen
Werkblad
Flashfilmje over broeikaseffect (zeer goed en door leerling gemaakt)(219kb)


Leerlingen leren leerlingen

Twee jaar geleden heb ik (Harry Noordhof, docent aardrijkskunde aan het Gomaruscollege) enige ervaring opgedaan met het maken van een stukje informatie van ouderejaarsleerlingen voor nieuwe instromers. Daarover waren de reacties van alle kanten positief.
Aan de hand van een opdrachtenblad maken groepjes leerlingen van klas 3HAVO-VWO een powerpointpresentatie van een zelfgekozen aardrijkskundig onderwerp. Die presentatie moet geschikt zijn voor leerlingen van klas 1. In een eerste klas houden de leerlingen deze presentatie vervolgens.

De leerlingen plannen hun lessen zelf, er is wel een voorbeeldplanning:
- les 1 Samenstelling van de groepen en keuze van het onderwerp
- les 2-4 Verzamelen van de informatie
- les 5,6 het maken van de presentatie
- les 7,8 presenteren aan klas 1
Het eindproduct is de presentatie zelf. Die gaat verder dan wat er in powerpoint gemaakt is. Wat er op de beamer getoond wordt is een kapstok/samenvatting in steekwoorden van de presentatie. De leerlingen beoordelen elkaars presentatie aan de hand van een beoordelingsformulier.

Meer info...


Werken met de kaart: lesmateriaal online en gratis!

Werken met de kaart
Een groep communityleden heeft de handschoen opgepakt en zelf online- en interactief lesmateriaal ontwikkelt. Het gaat om zeven onderdelen die rondom het maken van een goede kaart zijn gegroepeerd. De leerling wordt uitgedaagd om in de rol van een reisbureau- medewerker te stappen en een presentatie voor te bereiden voor een groep kritische reizigers die een wereldreis wil maken.
Leerlingen kunnen zelf bepalen of ze alle of enkele onderdelen al goed genoeg beheersen (instaptoets). Na het doorwerken van een onderdeel volgt een eindtoets met feedback.
Handleiding voor de docent aanwezig. Bedoeld voor de onderbouw, maar ook bovenbouwleerlingen kunnen hun 'vaardigheden' nog eens nalopen wanneer er kaarten moeten worden gemaakt voor PO of PWS.

Reactie:
Fantastisch materiaal. Mijn leerlingen van havo-3 heb ik ermee aan het werk gezet. Ik beschouw het als een mooie overgang naar havo-4 om op deze wijze te schakelen naar het onderwerp regionale beeldvorming. De producten die de leerlingen maken, zijn nog niet af, maar ze werken er nu met heel veel plezier aan en ik verwacht er dan ook wel wat van. Zelf ben ik een digibeet, maar op deze wijze is het voor een leek geen enkel probleem om aan de slag te gaan met een klas!
Koos van Meeuwen

Kijk verder..